Wysoki poziom przychodów i poprawa wyników Grupy ZUE w 2019 r.

Wysoki poziom przychodów i poprawa wyników Grupy ZUE w 2019 r.

Grupa ZUE zanotowała w 2019 roku najwyższe w swojej historii przychody ze sprzedaży sięgające blisko 1 miliarda złotych – wyższe o 20% od wygenerowanych rok wcześniej i o 140% od wypracowanych w 2017 roku.

Pomimo wymagającego otoczenia rynkowego  Grupa zanotowała  dodatnie wyniki na wszystkich poziomach, wypracowując zysk brutto na sprzedaży w wysokości 27,9 mln zł (wobec 56 mln zł straty rok wcześniej), EBITDA na poziomie 21 mln zł (wobec straty 67 mln zł) oraz zysk netto
o wartości 3,8 mln zł (62,6 mln zł straty rok wcześniej). Na rentowność Grupy ZUE nadal wpływ miała jednak realizacja krajowych kontraktów kolejowych pozyskanych w latach 2016-2017, charakteryzujących się niższą marżowością, ze względu na nieprzewidywalny i niezależny od Grupy wzrost kosztów realizacji oraz brak realnej waloryzacji.

Przy rosnących dynamicznie przychodach, dzięki skutecznemu pozyskiwaniu nowych kontraktów, Grupa utrzymuje wysoki poziom portfela zamówień. Jego wartość wynosi obecnie  1,9 mld zł.
W 2019 roku Grupa pozyskała kontrakty o łącznej wartości  ok. 787 mln zł. Dodatkowo, pod koniec 2019 roku konsorcjum, którego ZUE jest liderem złożyło najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym o wartości ok. 56 mln zł.

– Pomimo wymagającego otoczenia rynkowego, nasze przychody ze sprzedaży osiągnęły w 2019 rekordowy poziom blisko 1 miliarda złotych, zanotowaliśmy też dodatnie wyniki na wszystkich poziomach, co oznacza wyraźną poprawę rok do roku. W ryzach trzymaliśmy koszty – koszty zarządu kształtowały się na niższym rdr poziomie, pomimo dynamicznego wzrostu przychodów. Na naszą rentowność nadal wpływ miała jednak realizacja krajowych kontraktów kolejowych pozyskanych w latach 2016-2017, charakteryzujących się niższą marżowością. Udział tych kontraktów w przychodach Grupy ma tendencję malejącą. Mamy obecnie portfel zamówień opiewający na 1,9 mld zł, co pozwala pozytywnie oceniać perspektywy kolejnych kwartałów. Staramy się coraz bardziej dywersyfikować naszą działalność pozyskując kolejne zlecenia na rynku miejskim – w 2019 roku aż 20% zleceń pochodziło z tego segmentu, realizujemy obecnie 19 zleceń tego typu w różnych miastach Polski. Widzimy potencjał dalszego rozwoju naszego portfela miejskich kontraktów – powiedział Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE S.A.