ZZMK chce ograniczyć obsługi pociągów trakcją spalinową na liniach zelektryfikowanych

ZZMK chce ograniczyć obsługi pociągów trakcją spalinową na liniach zelektryfikowanych

Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce zwrócił się do Andrzeja Bittela, wiceministra infrastruktury z prośba o podjęcie działaś w sprawie prawnego uregulowania ograniczenia prowadzenia pociągów lokomotywami spalinowymi na liniach zelektryfikowanych.

– Wniosek motywują stale rosnącą tendencją obsługi trakcją spalinową pociągów pod siecią trakcyjną, a zakupy starych, używanych pojazdów spalinowych z przeznaczeniem do takich właśnie przewozów świadczą o tym, że proceder będzie się rozszerzał – pisze Leszek Miętek, prezydent ZZMK w Polsce w  liście do Andrzeja Bittela, wiceministra infrastruktury.

Według Miętka nie można zgodzić się z taką sytuacją zważywszy na kwestie klimatyczne, zielony ład i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, które są konieczne do wdrożenia ze względu na przyszłość środowiska ale z drugiej strony przysparzają polskiej gospodarce wielu kłopotów i wyzwań w szczególności w branży górniczo-energetycznej i przemysłu energochłonnego.

– Polska kolej nie może być wyjęta z tych działań. Dlatego obserwując działania firm kolejowych, które realizują i chcą rozszerzać swoja działalność nie bacząc na skutki klimatyczne, jedynym rozwiązaniem pozostaje wdrożenie ograniczeń prawnych zakazujących w pewnym zakresie prowadzenie przewozów trakcja spalinowa na liniach zelektryfikowanych – podsumował Miętek.