ZZM oczekuje rzetelnych informacji ws. negocjacji płacowych w PKP Cargo

ZZM oczekuje rzetelnych informacji ws. negocjacji płacowych w PKP Cargo

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce bardzo szybko podniósł się do stanowisko zarządu PKP Cargo w sprawie negocjacji płacowych prowadzonych w spółce.

Dokument przesłany przez związek publikujemy w całości.

W związku z rozsyłanym przez Pana Krzysztofa Losza, Rzecznika Prasowego PKP CARGO S.A., oświadczeniem zawierającym nieprawdziwe informacje jakoby Zarząd PKP CARGO na spotkaniu ze Związkami Zawodowymi ws. podwyżki wynagrodzeń 13 października 2023 r. ogłosił przerwę w negocjacjach do czasu ogłoszenia wyników Spółki za trzy kwartały 2023 roku oznajmiam, że spotkanie zostało zerwane przez Członka Zarządu Spółki Zenona Kozendrę bez tych ustaleń – po prostu wyszedł on z tego spotkania.

Gdyby wersja rozpowszechniana przez Rzecznika Prasowego PKP CARGO była prawdziwa zostałaby poparta dowodem w postaci protokołu zawierającego ustalenia podane w Oświadczeniu, podpisane przez uczestników spotkania 13.10.2023 r.

Ale skoro tak nie jest, to Zarząd Spółki ustami Rzecznika Prasowego kontynuuje dezinformację wśród pracowników mającą na celu podniesienie i tak wysokiego poziomu napięcia wśród załogi. wzywamy Zarząd do zaprzestania kłamliwej gry kosztem pracowników, która
skłóca załogę i negatywnie wpływa na funkcjonowanie Spółki.

Mimo wszystko pozytywnie odbieramy deklarację podjęcia przez Zarząd Spółki rozmów o systemowej podwyżce wynagrodzeń w 2023 roku, będącą efektem wczorajszego protestu pracowników przed siedzibą Spółkami.

Przypomnijmy, że w środę, 8 listopada 2023 r. przed siedzibą PKP Cargo w Warszawie odbyła się pikieta protestacyjna podczas której związkowcy wyrazili swój sprzeciw wobec braku podwyżek wynagrodzeń, degradacji przewoźnika oraz utraty pozycji na rynku. Zarząd w specjalnym oświadczeniu  PKP Cargo postanowił odnieść się do postulatów związków zawodowych, które były wygłaszane podczas zgromadzenia.