Związkowcy nie zgadzają się na dalszą degradację PKP Cargo

Związkowcy nie zgadzają się na dalszą degradację PKP Cargo

W środę, 8 listopada 2023 r. przed siedzibą PKP Cargo w Warszawie odbyła się pikieta protestacyjna. Była to odpowiedź strony związkowej na brak wzrostu wynagrodzeń i zerwanie negocjacji płacowych.

Do zarządu spółki trafiła petycja sześciu organizacji związkowych związkowych, którą publikujemy w całości.

PETYCJA

Zerwane przez Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. w dniu 13 października 2023 roku rozmowy dotyczące podwyżki wynagrodzeń, uzgodnione Porozumieniem z dnia 24 stycznia 2023 r. godzą w fundamenty zaufania i sprawiają, że kolejny już raz związki zawodowe zmuszone są do radykalizacji swoich działań.

W obliczu ciągłego wzrostu kosztów utrzymania oraz wysokich podwyżek wynagrodzeń u innych przewoźników kolejowych brak systemowej podwyżki wynagrodzeń w PKP CARGO S.A. budzi zdecydowany sprzeciw pracowników Spółki. Żadne jednorazowe gratyfikacje uzgodnione z inspiracji Zenona Kozendry, Przedstawiciela Pracowników w Zarządzie Spółki, wdrożone w konfrontacji z dużą częścią reprezentujących pracowników Związków Zawodowych nie zastąpią naszego żądania wzrostu wynagrodzenia w uposażeniu zasadniczym w 2023 roku.

Żądamy wdrożenia podwyżki wynagrodzeń w wysokości 400 zł w uposażeniu zasadniczym od 1 października 2023 roku dla wszystkich zatrudnionych pracowników PKP CARGO S.A. i Spółek zależnych.

Nakierowane na polaryzację Związków Zawodowych działających w Spółce działania Zenona Kozendry skutkują naszym wotum nieufności co do jego osoby, mającej w założeniu reprezentować środowisko pracownicze. Zerwanie przez niego dialogu społecznego jest ostateczną przesłanką do żądania jego dymisji.

Nie ma naszej zgody na dalszą degradację Spółki PKP CARGO S.A., utratę pozycji rynkowej i zadłużanie Spółki. Żądamy zaprzestania upolityczniania decyzji biznesowych i kadrowych, negatywnie wpływających na jej funkcjonowanie i kondycję finansową. Żądamy zaprzestania wydatkowania pieniędzy na cele polityczne i propagandowe nie związane z przedmiotem działalności Spółki oraz jej pracowników.

Niespełnienie naszych żądań,  niepodjęcie rzeczywistego dialogu społecznego z poszanowaniem wszystkich Związków Zawodowych i niewdrożenie podwyżki wynagrodzeń od 1 października 2023 r. w wysokości 400 zł w uposażeniu zasadniczym dla wszystkich pracowników będzie skutkowało z zaostrzeniem naszych działań protestacyjnych.

Dodajmy, że podczas pikiety zbierano podpisy za odwołaniem Pana Zenona Kozendry z funkcji przedstawiciela pracowników, członka zarządu PKP Cargo.