Związki zawodowe w PKP Cargo nie mówią jednym głosem

Związki zawodowe w PKP Cargo nie mówią jednym głosem

Rada Krajowa ZZM  solidaryzuje się z maszynistami PKP Cargo, którzy podjęli walkę o godność i przeciwstawili się próbie wykorzystywania. Z kolei dla SZ NSZZ „Solidarność” oraz FZZK niezrozumiałe są apele, by nie pracować w nadgodzinach i nie wyrażać zgody na zmiany w harmonogramach.

Sekcja Zawodowa NSZZ „Solidarność” Grupy PKP Cargo i Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy, które wspólnie reprezentują ponad połowę pracowników zatrudnionych w PKP Cargo w wspólnym oświadczeniu przekonują, że stoją na straży godnych warunków pracy i płacy wszystkich pracowników spółki.

Czujemy się odpowiedzialni za interesy pracownicze zarówno rzemieślników pracujących na warsztacie, rewidentów, odprawiaczy, manewrowych czy ustawiaczy jak i maszynistów oraz pracowników biurowych. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że tylko zachowanie jedności związkowej pozwoli skutecznie wywalczyć najkorzystniejsze warunki pracy i płacy, pamiętając o tym, że porozumienie jest kompromisem pomiędzy oczekiwaniami pracowników spółki, a możliwościami finansowymi pracodawcy. Na każdym spoczywa odpowiedzialność, że w przypadku utraty płynności finansowej jedne grupy zawodowe znajdą zatrudnienie na rynku pracy dość łatwo, dla drugich zaś będzie to trudniejsze – piszą przedstawiciele SZ NSZZ „Solidarność” oraz FZZK.

Dla przedstawiciele tych związków zawodowych niezrozumiałe są apele niektórych związków zawodowych, by nie pracować w nadgodzinach i nie wyrażać zgody na zmiany w harmonogramach.

To wyłączne i nieskrępowane prawo pracownika do takich decyzji. Każdy z pracowników powinien je podejmować samodzielnie i bez zbędnej presji – dodają

Zapewniają jednocześnie, że wspólnie ze wszystkimi, którzy na pierwszym planie stawiają dobro pracowników PKP Cargo będą walczyć o bezpieczeństwo miejsc pracy i możliwie najwyższy wzrost wynagrodzeń.

Przypomnijmy, że w środę, 23 listopada 2022 r. odbyło się zawieszone od 24 maja spotkanie mediacyjne w ramach prowadzonego sporu zbiorowego, na którym przedstawiono stanowiska zarządu PKP Cargo oraz przedstawicieli związków zawodowych. Co ważne, wniosek Strony Społecznej o spisanie protokołu ze wskazaniem stanowisk poszczególnych związków i zarządu spółki został odrzucony przez mediatora.

Wówczas związki zawodowe zwróciły się z apelem do pracowników, aby od dnia 28 listopada 2022 r. wykonywali pracę wyłącznie zgodnie z ustalonym indywidualnym harmonogramem pracy i nie wyrażali zgodny na dokonywanie zmian.

Tydzień później w mocnych słowach obecną sytuację w PKP Cargo skomentował Leszek Miętek, Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów wystosował specjalne oświadczenie.

Ostatnio z kolei Rada Krajowa ZZM podjęła uchwałę, w której podkreśla, że w pełni popiera i solidaryzuje się z pracownikami PKP
Cargo  w walce o podwyżki wynagrodzeń.

Za niedopuszczalne uważamy brak poszanowania pracowników i unikanie ze strony Zarządu dialogu mającego na celu
rozwiązanie sporu zbiorowego na tle płacowym.
Szczególnie mocno solidaryzujemy się z maszynistami PKP Cargo, którzy podjęli walkę o godność i przeciwstawili się próbie wykorzystywania. Ich praca zasługuje na właściwe wynagrodzenie. Maszyniści PKP Cargo walczą nie tylko o siebie, ale też o tysiące pracowników Spółki zasługujących na pracę w dobrze prosperującej firmie. Załoga nie może ponosić skutków złego zarządzania i wieloletnich zaniechań – napisało w uchwale.