Jak były najczęstsze przyczyny opóźnień pasażerskich w 2021 r?

Jak były najczęstsze przyczyny opóźnień pasażerskich w 2021 r?

Ponad 24,5% wg liczby opóźnień (111,2 tys. przypadków) oraz 27,3% wg czasu ich trwania (1 114 tys. min) to przyczyny związane z taborem. Należy zaznaczyć,…

PLK planują budowę drugiego mostu nad Wartą w Obornikach Wlkp

PLK planują budowę drugiego mostu nad Wartą w Obornikach Wlkp

Lepszą organizację podróży koleją w obszarze aglomeracji oraz między Poznaniem a Piłą zapewni budowa drugiego mostu nad Wartą w Obornikach Wielkopolskich oraz mijanki w Parkowie.…

ZUE odwołało się do KIO ws. przetargu WKD

ZUE odwołało się do KIO ws. przetargu WKD

Choć miesiąc temu WKD poinformowała o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym budowy drugiego toru od Podkowy Leśnej do Grodziska Maz., to umowa nadal nie…

Spółka CPK nawiązuje współpracę z Politechniką Gdańską

Spółka CPK nawiązuje współpracę z Politechniką Gdańską

Spółka Centralny Port Komunikacyjny i Politechnika Gdańska podpisały umowę o współpracy. Celem jest stworzenie platformy współpracy między inwestorem a uczelnią oraz wymiana doświadczeń, wiedzy i…