Zmodernizowany dworzec w Tczewie otwarty dla pasażerów [GALERIA]

Zmodernizowany dworzec w Tczewie otwarty dla pasażerów [GALERIA]

Komfortowy, bezpieczny, dostępy, o modernistycznym charakterze, z nowoczesnymi wnętrzami utrzymanymi w modnych szarościach i bieli oraz elewacją z czerwonych płytek klinkierowych – taki jest dworzec w Tczewie po przebudowie. Dziś nastąpiło oficjalne otwarcie obiektu.

Modernizacja dworca została wykonana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dzięki niej pochodzący z 1949 r. modernistyczny budynek, wybudowany według projektu inż. arch. Zygmunta Polatyńskiego, odzyskał swoje walory estetyczne i stał się obiektem nowoczesnym.

– Otwarcie zmodernizowanego dworca w Tczewie to kolejny element przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. Mieszkańcy kolejnego miasta powiatowego zyskują dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że nowoczesny i proekologiczny budynek dworca stanie się centrum społeczności lokalnej i ułatwi pasażerom podróżowanie koleją do Gdańska i Warszawy. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

– Dworzec w Tczewie to ważne miejsce na kolejowej mapie województwa pomorskiego. Jestem przekonany, że po przeprowadzonej modernizacji i wprowadzonych w jej trakcie usprawnieniach, spełni on wszystkie oczekiwania korzystających z niego pasażerów kolei – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Renowacji poddano m.in. elewację. Po ociepleniu wykończono ją ciemnymi klinkierowymi płytkami, które zestawiono z jasną stolarką okienną i drzwiową. Całość uzyskanego efektu podkreśla nowa iluminacja.

Wnętrze dworca nabrało jednorodnego wymiaru estetycznego. Przestrzeń obsługi podróżnych utrzymana jest w neutralnych kolorach. Hol wyposażony jest w nowe ławki, gabloty z rozkładem jazdy, a także elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz całkowicie nowy system informacji głosowej. 
W sąsiedztwie położonego centralnie holu zlokalizowano kasy biletowe, toalety oraz cztery lokale na wynajem. Z holu również dostaniemy się bezpośrednio do kładki prowadzącej na perony oraz do dzielnicy Zatorze.

Nowością na dworcu są ruchome schody, którymi pasażerowie mogą się przemieścić na poziom – 1, gdzie zlokalizowana jest poczekalnia, pasaż handlowy, komenda Straży Ochrony Kolei oraz pomieszczenia biurowe dla spółek kolejowych.

– Modernizacja obiektu w Tczewie to kolejna, po dworcach w Prabutach i Pszczółkach, inwestycja zakończona w tym roku przez PKP S.A. w województwie pomorskim. Niedawno rozpoczęliśmy budowę nowego dworca w Pruszczu Gdańskim i przebudowę Gdańska Wrzeszcza. To wszystko pokazuje, że Program Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 w tym województwie nabiera rozpędu – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu Polskich Kolei Państwowych SA.

– Dworzec kolejowy w Tczewie odzyskał historyczny blask, a jednocześnie stał się budynkiem bardziej nowoczesnym, dopasowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także zapewniający wyższy poziom bezpieczeństwa. Realizacja projektu była możliwa  dzięki znaczącemu dofinansowaniu z Funduszy Europejskich oraz pieniędzy z budżetu państwa – mówi Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

– Jestem przekonana, że zmodernizowany, dzięki funduszom europejskim, dworzec w Tczewie zachęci jeszcze więcej pasażerów do korzystania z kolei, a także stanie się jedną z wizytówek Europejskiego Roku Kolei, obchodzonego w Unii Europejskiej w tym roku. Podróżowanie koleją jest przyjazne dla środowiska i przybliża nas do osiągnięcia neutralności klimatycznej w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, ale kolej to również najbezpieczniejszy rodzaj transportu lądowego. Warto podkreślić, że wyremontowanie dworca w Tczewie jest elementem większego projektu, którego celem jest wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju dzięki poprawie stanu połączeń kolejowych w sieci TEN-T i poza siecią – powiedziała Joanna Lech, p.o. dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Dzięki przebudowie dworzec w Tczewie stał się też bardziej przyjazny dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. W budynku zamontowane są nowe windy oraz drzwi automatyczne. Ponadto w posadzce przestrzeni ogólnodostępnych oraz najbliższym otoczeniu dworca ułożono specjalne ścieżki prowadzące. Nowością są również oznaczenia w alfabecie Braille’a i plany dotykowe dworca dla osób niewidomych i niedowidzących. Obniżone okienka kasowe ułatwiają obsługę podróżnych poruszających się na wózkach.

Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami to niejedyne nowe rozwiązania na dworcu w Tczewie. Nowoczesny system monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz przeciwpożarowy podniesie bezpieczeństwo budynku oraz osób w nim przebywających. Dzięki energooszczędnemu oświetleniu, zastosowaniu paneli fotowoltaicznych do pozyskiwania „zielonej” energii, ociepleniu budynku oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej dworzec stał się bardziej przyjazny środowisku. 
Do optymalizacji zużycia energii elektrycznej, cieplnej oraz wody zamontowano system BMS (Building Management System) sterujący pracą instalacji i urządzeń na terenie obiektu.
W bezpośrednim otoczeniu dworca ułożono nową nawierzchnię nawiązującą do istniejącej na placu przed budynkiem oraz uporządkowano tereny zielone. Przy południowej elewacji zlokalizowano stojaki rowerowe wraz ze stacją naprawy jednośladów. 

Łączny koszt przebudowy dworca w Tczewie to prawie 17,9 mln złotych.