Wiceprezes zarządu Trakcji złożył rezygnację

Wiceprezes zarządu Trakcji złożył rezygnację

Arkadiusz Arciszewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu oraz z członkostwa w zarządzie spółki Trakcja ze skutkiem na 3 czerwca 2022 r.

Zgodnie z treścią rezygnacji, została ona złożona ze względów osobistych.

Arkadiusz Arciszewski z Trakcją związany był od grudnia 2018 r., gdzie rozpoczął pracę na stanowisku dyrektora Dywizji Drogowo – Mostowej, a od sierpnia 2019 r. był dyrektorem operacyjnym odpowiedzialnym za pion produkcyjny. 10 października 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Arkadiusza Arciszewskiego na stanowisko Członka Zarządu i Dyrektora Technicznego Trakcji.

W trakcie swojej kariery zawodowej Arciszewski był odpowiedzialny za szereg kluczowych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce, w tym przede wszystkimi za Centralną Magistralę Kolejową, budowę drogi ekspresowej S7 na odcinkach Kraków-Rabka Zdrój oraz Lubień-Naprawa czy budowę trasy Mostu Północnego w Warszawie.

Obecny zarząd spółki Trakcja

  • Jakub Lechowicz – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny  
  • Paweł Nogalski – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy  
  • Piotr Mechecki  – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor odpowiedzialny za kluczowych klientów  
  • Jacek Gdański – Wiceprezesa Zarządu, Dyrektor ds. Audytu Wewnętrznego