Zmiana organizacji ruchu pociągów na linii WKD

Zmiana organizacji ruchu pociągów na linii WKD

Warszawska Kolej Dojazdowainformuje, że w związku z kontynuacją działań przygotowawczych do budowy drugiego toru linii kolejowej nr 47 na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska od 3 czerwca od godz. 23:20 do 6 czerwca 2022 (poniedziałek), godz. 3:00 na linii WKD zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu pociągów oraz będzie obowiązywać specjalny rozkład jazdy.

W poniedziałek 06.06.2022 organizacja ruchu w dzień od pierwszego pociągu pasażerskiego – bez zmian według dotychczas obowiązującego rozkładu jazdy pociągów, tj. od godz. 03:51 dla pociągu wyruszającego ze stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska oraz od godz. 04:50 dla pociągu wyruszającego ze stacji Warszawa Śródmieście WKD.

ORGANIZACJA RUCHU POCIĄGÓW WKD ORAZ ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD

 1. Na odcinku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska w związku z wyłączeniem toru nr 1G, skróceniu ulegną pociągi w relacji do/z Grodziska Mazowieckiego. Pociągi te będą kończyć lub rozpoczynać bieg na stacji Podkowa Leśna Główna.
 2. Zastępcza komunikacja autobusowa dla odcinka Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska zostanie uruchomiona na całej relacji – trasa połączona z relacją Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów. Szczegóły zawarto w „Specjalnych rozkładach jazdy pociągów WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej ważnych w dniach 03-06.06.2022”.
 3. Na odcinku Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów w związku z wyłączeniem toru nr 1M, skróceniu ulegną pociągi
  w relacji do/z Milanówka. Pociągi te będą kończyć lub rozpoczynać bieg na stacji Podkowa Leśna Główna.
 4. Zastępcza komunikacja autobusowa dla odcinka Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów zostanie uruchomiona na całej relacji – trasa połączona z relacją Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Maz. Radońska. Szczegóły zawarto w „Specjalnych rozkładach jazdy pociągów WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej ważnych w dniach 03-06.06.2022”.
 5. Na stacji Podkowa Leśna Główna dla pasażerów podróżujących określonymi pociągami kończącymi lub rozpoczynającymi bieg na stacji Podkowa Leśna Główna zostanie zorganizowany punkt przesiadkowy pomiędzy pociągami WKD oraz pojazdami zastępczej komunikacji autobusowej (ZKA) WKD obsługującymi trasę Grodzisk Mazowiecki Radońska – Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów. Pojazdy ZKA oznaczone jako „ZA1” będą zatrzymywać się na specjalnie wyznaczonych przystankach autobusowych, zlokalizowanych przy ul. Lotniczej.
 6. Podróżni korzystający z zastępczej komunikacji autobusowej zobowiązani są do podróżowania tą komunikacją na podstawie ważnego biletu WKD jednorazowego lub okresowego. W związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego w autobusie, pasażerowie rozpoczynający podróż autobusem zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu. Długopisy dostępne będą u kierowcy autobusu.
 7. W autobusach komunikacji zastępczej nie ma możliwości zakupu biletu WKD. Przypominamy, że bilety jednorazowe WKD można zakupić „na zapas” w kasach biletowych, biletomatach oraz punktach ajencyjnych (sklepach, kioskach) na linii WKD.
 8. Czas przesiadki na stacji Podkowa Leśna Główna oraz czas przejazdu zastępczą komunikacją autobusową nie wpływa na czas ważności biletu w stosunku do czasu przejazdu pociągiem WKD według zwykłej organizacji ruchu.
 9. Na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Podkowa Leśna Główna ruch pociągów będzie odbywać się z częstotliwością zbliżoną do przyjętej w obowiązującym rocznym rozkładzie jazdy pociągów. Podczas planowania podróży należy zwrócić szczególną uwagę na czasy odjazdów pociągów umożliwiających przesiadkę na kursy zastępczej komunikacji autobusowej – odmienne od czasów odjazdów pociągów w pełnej relacji według rocznego rozkładu jazdy pociągów.

HONOROWANIE BILETÓW WKD W ŚRODKACH TRANSPORTU INNYCH PRZEWOŹNIKÓW

W dniach 04-05.06.2022 w pociągach uruchamianych przez Spółkę „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z  o.o. honorowane są wszystkie rodzaje biletów WKD na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Śródmieście (w obu kierunkach). Podróżny zamierzający odbyć przejazd pociągiem KM, a posiadający nieskasowany bilet jednorazowy WKD, zobowiązany jest wejść do pociągu KM pierwszymi drzwiami (licząc od czoła pociągu) i zgłosić się do kierownika pociągu w celu zalegalizowania biletu.

ZASADY ZWROTU BILETÓW WKD

W odstępstwie od terminów wskazanych w § 13 Regulaminu Przewozu Osób, Rzeczy i Zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (RPO-WKD), podróżni, którzy zrezygnują z przejazdów pociągami WKD mogą dokonać zwrotu biletów okresowych odcinkowych: tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych zakupionych najpóźniej 02.06.2022 i ważnych na przejazdy w dniu 03.06.2022 i później:
– całkowicie niewykorzystanych,
– częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych
bez potrącania odstępnego.
Zwrotu biletów okresowych całkowicie lub częściowo niewykorzystanych dokonują:
a) kasy biletowe – w przypadku biletów zakupionych w kasach lub automatach biletowych;
b) Biuro Obsługi Klienta w Warszawie – Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa (2 piętro); punkt czynny jest od pn. do pt. w godz. 9:00 -7:00, tel. 801 789 405, [email protected] – w przypadku biletów zakupionych w automatach biletowych.