Ile w 2021 r. wyniosło wynagrodzenie zarządu i RN Trakcji?

Ile w 2021 r. wyniosło wynagrodzenie zarządu i RN Trakcji?

Pod koniec kwietnia Trakcja opublikowała oficjalny raport na temat wyników finansowych spółki i Grupy Trakcja osiągniętych w 2021 roku. Dowiedzieliśmy się także ile wyniosło wynagrodzenie członków zarządu i Rady Nadzorczej firmy budowlanej.

Jak wynika ze sprawozdania, członkom zarządu przysługiwało stałe miesięczne wynagrodzenie, nagrody oraz inne korzyści a także wynagrodzenia w spółkach zależnych. W 2021 r. wynagrodzenie podstawowe ówczesnego prezesa Marcina Lewandowskiego wyniosło 1,563 mln zł. Do tego dochodzi nagroda w wysokości 124 tys. zł oraz 6 tys. wynikające z pozostałych korzyści. W sumie łączne wynagrodzenie byłego już prezes budowlanej firmy wyniosło  w 2021 r. 1,693 mln zł.

Inny z odwołanych w dniu 11 marca 2022 r. członków zarządu, Aldas Rusevicius otrzymał w 2021 r. łączne wynagrodzenie w wysokości 130 tys. zł. Dodajmy, że Pan Rusevicius otrzymał także wynagrodzenie ze  spółki zależnej w wysokości 937 tys. zł.

Adam Stolarz członek zarządu, dyrektora ds. kluczowych klientów otrzymał w 2021 r. wynagrodzenie w wysokości 656 tys. zł z czego wynagrodzenie podstawowe to 600 tys. zł.

Wiceprezes Paweł Nogalski, dyrektor finansowy otrzymał wynagrodzenie podstawowe w wysokości 858 tys. zł, 81 tys. zł nagrody oraz 19 tys. wynikające z pozostałych korzyści. Łączna wartość wynagrodzenia i innych świadczeń wyniosła 958 tys. zł.

Wiceprezes Arkadiusz Arciszewski, dyrektor techniczny w spółce Trakcja otrzymał wynagrodzenie podstawowe w wysokości 600 tys. zł, 66 tys. zł nagrody oraz 3 tys. wynikające z pozostałych korzyści. Łączna wartość wynagrodzenia i innych świadczeń wyniosła 669 tys. zł.

Pan Robert Sobków, który pełnił funkcję członka zarządu do 19 sierpnia 2021 otrzymał łączne wynagrodzenie w wysokości 605 tys. zł.

Jak wynika z przedstawionych w sprawozdaniu danych, łącznie wynagrodzenia i świadczenia dodatkowe członków zarządu spółki Trakcja w 2021 r. wyniosły 4,711 zł.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja i Spółki Trakcja za 2021 przedstawia także wynagrodzenia i świadczenia dodatkowe członków Rady Nadzorczej.

Największe wynagrodzenie, w wysokości 244 tys. zł otrzymał Dominik Radziwiłł, przewodniczący Rady Nadzorczej. Wynagrodzenia pozostałych członków RN wynosiło od 44 do 207 tys. zł.

Łącznie wynagrodzenie Członków RN spółki Trakcja wyniosło 1,146 mln zł.

W 2021 roku spółka Trakcja osiągnęła przychody na poziomie 792,762 mln zł, które wzrosły o 21% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 15,291 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł  2,370 mln zł. Spółka zakończyła 2021 rok z zyskiem netto w kwocie 3,855 mln zł i marżą zysku netto na poziomie 0,5%, w porównaniu do -10,8% w 2020 r.