Zbigniew Prus prezesem PKP Cargo International

Zbigniew Prus prezesem PKP Cargo International

Na początku kwietnia pan Jerzy Woszczyna został powołany do zarządu PKP Cargo International, a 8 kwietnia 2024 r. pan Zbigniew Prus został wybrany na prezesa przewoźnika.

Przypomnijmy, że 3 kwietnia pan Zbigniew Prus został powołany na członka zarządu PKP Cargo International.

Na stanowisku prezesa zarządu zastąpił Dariusza Seligę, który na początku lutego 2024 r. został zawieszony w czynnościach prezesa PKP Cargo.

Obecny skład Zarządu PKP Cargo International to:

Zbigniew Prus – Przewodniczący Zarządu
Michał Kubíček – Wiceprzewodniczący Zarządu
Jerzy Woszczyna – Członek Zarządu

Pan Jerzy Woszczyna posiada wykształcenie ekonomiczne, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zarządzania i finansów. Jego wiedza z zakresu rewizji finansowej i zarządzania została potwierdzona kwalifikacją ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), obejmującą pełen zakres wiedzy i umiejętności wymaganych przez tę renomowaną organizację.KP Cargotabor sp. z o.o. jako Audytor Wewnętrzny.

Jego doświadczenie obejmuje pracę jako biegły rewident wspierający przy badaniu sprawozdań finansowych dwóch spółek. Praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy potwierdzają jego umiejętności w zakresie analizy finansowej i zarządzania przedsiębiorstwem. Ponadto jego doświadczenie obejmuje odpowiedzialność za zarządzanie marketingowe w spółce prawa handlowego. W ramach swoich obowiązków maksymalizuje efektywność wykorzystania zasobów i systemów marketingowych, dążąc do pełnej optymalizacji wartości firmy. Skuteczna kontrola realizacji działań sprzedażowych jest ważną częścią jego bagażu zawodowego, stanowiąc doskonałe zaplecze do przeprowadzania audytów operacyjnych.

Podsumowując, posiada silne wykształcenie, potwierdzone kwalifikacjami i bogatym doświadczeniem w obszarach finansów, zarządzania, marketingu i cyberbezpieczeństwa. Jego umiejętności stanowią solidną podstawę do skutecznego prowadzenia różnorodnych projektów w korporacyjnym środowisku biznesowym.

Przed dołączeniem do Grupy PKP CARGO INTERNATIONAL pracował na stanowiskach kierowniczych w działach sprzedaży i marketingu w Abbott Nutrition International, SymPhar Pharmaceuticals, Przedsiębiorstwie farmaceutycznym Jelfa S.A., Ipsen Sp. z o.o. oraz Synoptis Pharma – Grupa Neuca. Następnie pracował w Senju Poland sp. z o.o. jako Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, a od 2022 roku związany jest z Grupą PKP CARGO, gdzie pracował w firmie PKP Cargotabor sp. z o.o. jako Audytor Wewnętrzny.