Zbigniew Prus w zarządzie PKP Cargo International

Zbigniew Prus w zarządzie PKP Cargo International

Zbigniew Prus został powołany na członka zarządu PKP Cargo International. Prus to doświadczony menedżer w dziedzinie transportu kolejowego, który obecnie pracuje w Grupie PKP Cargo  jako członek zarządu ds. operacyjnych w PKP Cargo Service oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej AWT ROSCO a.s., członka Grupy PKP Cargo International.

Zbigniew Prus posiada 32-letnie doświadczenie w sektorze kolejowym, pracując dla państwowych przedsiębiorstw w strukturach PKP, awansując przez różne stanowiska pracy. Jego zawodowe wyzwania obejmują kluczowe stanowiska, począwszy od stanowisk operacyjnych, takich jak kierowca lokomotywy, aż do różnych stanowisk kierowniczych w Obszarach Operacyjnych i Centrali PKP Cargo lub spółek Grupy PKP Cargo.

Przez całe swoje zawodowe życie ulepszał swoje kwalifikacje i pogłębiał wiedzę w dziedzinie transportu, ukończył różne kierunki studiów i uzyskał tytuł magistra inżynierii w tej dziedzinie, zdobywając wszechstronną wiedzę głównie w zakresie eksploatacji i konserwacji taboru kolejowego. Ponadto poszerzył horyzonty na Uniwersytecie Ekonomicznym, uzyskując tytuł magistra zarządzania.

Brał udział w licznych procesach tworzenia i restrukturyzacji PKP Cargo, a także w wdrażaniu nowoczesnych programów eksploatacyjnych, optymalizujących i poprawiających cały proces transportowy.

Obecny zarząd PKP Cargo International

  • Dariusz Seliga – Prezes Zarządu
  • Michal Kubíček – Wiceprezes Zarządu
  • Zbigniew Prus – Członek Zarządu