Zakończył się dialog społeczny ws. podwyżek w PKP Intercity

Zakończył się dialog społeczny ws. podwyżek w PKP Intercity

Koszt podwyżki wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników wynagradzanych wg ZUZP w średniej wysokości 650 zł znacząco przekracza aktualne możliwości finansowe PKP Intercity. Taka informację przedstawił zarząd przewoźnika podczas spotkania z Organizacjami Związkowymi działającymi w spółce.

Podczas spotkania, które odbyło się 6 grudnia 2021 r. przedstawiciele spółki poinformowali stronę społeczną, że koszt realizacji postulatu podwyżki wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników wynagradzany według średniej wysokości 650 zł oraz proporcjonalne wysokości dla pracowników wyłączonych zasad wynagrodzenia według wyniósłby rocznie prawie 150 mln zł co stanowi kwotę znacząco przekraczającą aktualne możliwości finansowe PKP Intercity.

Przedstawiciele przewoźnika przedstawili własną propozycję podwyżki wynagrodzeń połączonej z częściowa modyfikacją systemu wynagrodzeń oraz dodanie nowej 5% premii motywacyjny oszacowanie roczny całkowity koszt wdrożenia tej propozycji na kwotę 80 mln zł.

Strona społeczna reprezentowana przez 11 organizacji związkowych pozytywnie odniosła się do propozycji rozmów na temat zmiany w ZUZP, jednakże podkreśliła że przedmiotem dialogu społecznego jest systemowa podwyżka wynagrodzeń.

Wobec stanowiska strony społecznej wyrażającego chęć pracy nad nowym systemem wynagrodzenia dopiero po wdrożeniu postulowanych podwyżek, przedstawiciele spółki zaproponowali wzrost miesięcznych wynagrodzeń zasadniczych od 1 stycznia 2022 roku w średniej wysokości 220 zł na etat oraz kwartalną premię motywacyjną w wysokości 5% kwoty 3 miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego przedstawili także projekt zapisów protokołu dodatkowego do ZUZP.

Strona związkowa odrzuciła tą propozycję z uwagi na fakt, że skala proponowanych zmian nie zrównoważyłaby wzrostu kosztów utrzymania – szczególnie z powodu wysokiej inflacji oraz braku podwyżek w spółce od 2 lat.

Związkowcy oświadczyli, że wobec niemożnością osiągnięcia porozumienia proponuję zakończenie prowadzonego dialogu społecznego. Informację o zakończeniu etapu dialogu potwierdziła Katarzyna Grzduk rzecznik PKP Intercity.

–  Chcemy i będziemy prowadzić dalsze rozmowy w zakresie kwot podwyżki, zmiany systemu wynagrodzeń i premii motywacyjnej w ramach możliwości finansowych spółki, mając przy tym na względzie dobro pracowników – zaznaczyła Grzduk.

Przypomnijmy, że rozmowy na temat wprowadzenia systemowych podwyżek rozpoczęły się kilka miesięcy temu. Podczas lipcowego spotkania ustalono, że pracownicy zamiast comiesięcznej wypłaty w kwocie 500 zł brutto otrzymają dwie jednorazowe nagrody po 900 zł brutto.