Zakończono odbiory symulatorów w CSM w Warszawie

Zakończono odbiory symulatorów w CSM w Warszawie

W Centrum Szkolenia Maszynistów zakończono prace odbiorcze, dostarczonych w grudniu 2022 r. przez SIM Factor dwóch symulatorów kabinowych.

Centrum Szkolenia Maszynistów przy ul. Naukowej 1 w Warszawie wyposażone zostało w dwa najnowocześniejsze symulatory kolejowe dostępne obecnie na rynku. Są to uniwersalne kabiny: lokomotywy elektrycznej oraz elektrycznego zespołu trakcyjnego. Symulatory posiadają system wizualizacji w standardzie 4K oraz system dźwiękowy 5:1. Kabiny przystosowane są do rozbudowy o system ruchu na platformie 6dof.

System symulacji SIM Factor oferuje najbogatsze na Polskim rynku rozwiązanie zarówno co do ilości tras (ponad 7000 km), możliwości tworzenia scenariuszy, w tym nowego systemu harmonogramu zdarzeń logicznych, czy funkcji zapisywania / odczytu dynamicznej sytuacji ruchowej.

Symulatory w Centrum Szkolenia Maszynistów są zgodne z wymaganiami i standardami określonymi dla symulatorów Urzędu Transportu Kolejowego oraz przygotowane na możliwość zapewnienia pełnej kompatybilności z symulatorami Centrum Egzaminowani i Monitorowania Maszynistów od 2023 roku. Obydwa symulatory wyposażone są w wirtualny system ETCS umożliwiający poruszanie się w ramach poziomu L1 i L2.

SIM Factor zawarł z ramową umowę z Stanisław Głowacz F.H.U. JMS o współpracy, wsparciu oraz rozwoju oprogramowania.