Związkowcy z Polregio napisali list do marszałka województwa warmińsko-mazurskiego

Związkowcy z Polregio napisali list do marszałka województwa warmińsko-mazurskiego

Jesteśmy – jako przedstawiciele związków zawodowych, działających w Polregio głęboko zaniepokojeni sytuacją negocjacyjną między województwem warmińsko-mazurskim a spółką – napisali związkowcy w liście skierowanym do Marka Gustawa Brzezina, marszałka województwa warmińsko-mazurskiego.

Strona społeczna zwróciła się do pana Marszałka z prośbą o pilne osobiste spotkanie  jako najwyższej instancji, która realnie może wpłynąć na przebieg sprawy.

Prosimy o rozważenie zwiększenia rekompensaty, uwzględniającej koszty przedstawione w planie finansowym przez Polregio — i to zarówno w kwestiach, związanych z pracą eksploatacyjną, jak i podwyżkami dla Pracowników spółki, które są dla nas priorytetem. Plan finansowy, przedstawiony przez spółkę uwzględnia drugą transzę podwyżek zagwarantowanych porozumieniem płacowym z 13 maja 2022 roku. Chcielibyśmy przypomnieć, że porozumienie zakończyło wówczas przeciągający się spór zbiorowy i poważną groźbę strajku kolejarzy – napisano w liście.

Związkowcy przypomnieli, że w pozostałych województwach wszyscy pracownicy Polregio od stycznia 2023 r. otrzymają wynagrodzenia wyższe o 300 zł i żadne z województw nie kwestionowało takiej potrzeby.

Stanowisko zarządu województwa warmińsko-mazurskiego jest dla nas całkowicie niezrozumiałe, szczególnie przy tak niewielkiej przecież kwocie podwyżek. Widzimy powolne wygaszanie przez zarząd województwa kolei regionalnej na terenie Warmii i Mazur – podkreślają związkowcy.

Strona społeczna poinformowała, że złoży wniosek o przeprowadzenie w najbliższym czasie manifestacji przed siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, gdzie wyrazi niepokoje społeczne i niezadowolenie z zaistniałej sytuacji.

Jesteśmy zdeterminowani, by do skutku protestować przeciwk0 takiemu stanowisku zarządu województwa – podsumowali związkowcy.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu „Gazeta Olsztyńska” poinformowała, że zarząd województwa 24 stycznia „podjął decyzję o przekazaniu 22,2 mln zł dodatkowych środków na organizację przewozów kolejowych w 2023 roku”.  Na podwyżki dla pracowników Polregio zaplanowano tylko 5 mln zł, co jest tylko częściowym udziałem Urzędu w podwyżkach dla pracowników przewoźnika.