Z nowego peronu w Tarnowskich Górach do lotniska w Pyrzowicach

Z nowego peronu w Tarnowskich Górach do lotniska w Pyrzowicach

Dobiegają końca prace na linii kolejowej Tarnowskie Góry – Zawiercie. Wybudowany został nowy peron w Tarnowskich Górach, skąd podróżni wygodnie dojadą do lotniska w Pyrzowicach. Efektem inwestycji za ponad 660 mln zł będzie nowa oferta podróży pociągiem w woj. śląskim. Projekt realizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe jest współfinansowany z funduszy unijnych.

Wygodne podróże do lotniska w Pyrzowicach oraz m.in. do stacji Siewierz i Zawiercie zapewni nowy peron w Tarnowskich Górach. Obiekt został wybudowany i wyposażony w wiatę, ławki, oświetlenie oraz tablice informacyjne. Peron będzie dostosowany do obsługi podróżnych z ograniczoną możliwością poruszania się. Komunikację ułatwi winda.

Inwestycja na linii Tarnowskie Góry – Pyrzowice – Zawiercie zapewni większą dostępność do kolei i lepszą komunikację. Usprawnią się także przewozy towarowe. To impuls dla rozwoju gospodarczego w regionie – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

W ramach zadania realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odbudowany został 30-kilometrowy odcinek linii między Tarnowskimi Górami a Siewierzem. Powstały bezkolizyjne skrzyżowania, m.in. wiadukty kolejowe w Miasteczku Śląskim nad drogą 908, nad autostradą A1 oraz w Pyrzowicach nad drogą 913. Ruch pociągów towarowych jest prowadzony do obsługi dwóch bocznic na stacji Siewierz od strony Tarnowskich Gór. Tym samym, pociągi wróciły na ten odcinek linii po 30 latach.

Połączenie Tarnowskie Góry – Pyrzowice – Zawiercie zwiększy dostępność do kolei w woj. śląskim. W znaczący sposób poprawi się skomunikowanie portu lotniczego z miastami w regionie. Projekt ma również istotne znaczenie dla rozwoju sprawnych przewozów towarowych. Inwestycja pozwoli na efektywne połączenie transportu kolejowego i lotniczego – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Wybudowano perony w nowej stacji Pyrzowice Lotnisko oraz na nowych przystankach Miasteczko Śląskie Centrum i Mierzęcice. Zmieniła się stacja Siewierz, gdzie powstało lokalne centrum sterowania, z którego dyżurni będą dbali o bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego na całej linii.

Na odcinku Siewierz – Zawiercie wymieniono 14 km torów, wybudowano sieć trakcyjną. Powstały perony w stacjach Poręba i Zawiercie oraz nowy przystanek Zawiercie Kądzielów.

Efektem inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych będzie możliwość dojazdy pociągiem do lotniska Katowice Airport od strony Tarnowskich Gór lub Zawiercia. Przewidywany czas jazdy z Zawiercia do lotniska to 23 min, a z Tarnowskich Gór niecałe 20 min.

Podróżnym z Katowic (z przesiadką) i z Częstochowy przejazd zajmie około 1h.

W ramach zadania jest odbudowa 30-kilometrowego odcinka toru między Tarnowskimi Górami a Siewierzem. Rewitalizacja i elektryfikacja dotyczy łącznie ok. 48 km linii. Pociągi pasażerskie będą jeździć z prędkością do 140 km/h, a towarowe do 80 km/h. Inwestycja obejmuje 59 obiektów inżynieryjnych  i 38 przejazdów kolejowo-drogowych.

Wartość zadania „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie” to 660 mln zł netto, dofinansowanie unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi ponad 500 mln zł.

Aktualnie prowadzone są prace wykończeniowe, odbiory i pozyskiwanie certyfikacji. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest w IV kwartale 2023 roku. W listopadzie planowane jest oddanie linii Tarnowskie Góry – Zawiercie do eksploatacji. Uruchomienie połączeń pasażerskich planowane jest od grudniowego rozkładu jazdy pociągów.