CD Cargo Poland wygrywa przetarg na transport węgla dla Enea Wytwarzanie

CD Cargo Poland wygrywa przetarg na transport węgla dla Enea Wytwarzanie

Spółka Enea Wytwarzanie rozstrzygała postępowanie na transport do 420 tys. ton węgla energetycznego w okresie 12 miesięcy. Po przeprowadzonej aukcji elektronicznej najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka CD Cargo Poland.

Przedmiot zamówienia obejmuję wykonanie usługi przewozu transportem kolejowym węgla energetycznego z kierunku śląskiego dla Enea Wytwarzanie w ilości  od 96 tys. ton do 120 tys. ton.

Zamawiający może skorzystać z trzech praw opcji

  • opcja nr 1 –  od 80 tys. ton do 100 tys. ton;
  • opcja nr 2 – od 80 tys .ton do 100 tys. ton;
  • opcja nr 3 – od 80 tys. ton do 100 tys. ton;

W przypadku, gdy zamawiający zdecyduje się na skorzystanie z prawa opcji, będzie zobowiązany złożyć wykonawcy każdorazowo odpowiednie oświadczenie, nie później niż w terminie 90 dni przed dniem 31 października 2024 r.

Wybrany wykonawca zobowiązany będzie dostarczać węgiel w wagonach węglarkach czteroosiowych z metalową podłogą, dostosowanych do wyładunku na urządzeniach wyładowczych i rozmrażalni zamawiającego. Długość całkowita składu z uwzględnieniem pojazdu trakcyjnego nie może przekraczać 610 m. Masa całkowita brutto wagonów w składzie nie może przekraczać 3 700 ton brutto.

Przypomnijmy, że w postępowaniu wzięło udział także czterech innych przewoźników. Oferta PKP Cargo została oceniona na 98,29 pkt, DB Cargo Polska na 78,38 pkt, Freightliner PL na 74,18 pkt a CTL Logistics na 47,02 pkt.