Pesa i Stadler chcą dostarczyć krótkie EZT-y dla Kolei Mazowieckich

Pesa i Stadler chcą dostarczyć krótkie EZT-y dla Kolei Mazowieckich

Koleje Mazowieckie jako pełnomocnik Województwa Mazowieckiego otworzyły oferty w przetargu na dostawę 16 dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Zgłosiło się dwóch producentów.

Przypomnijmy, że oprócz dostawy nowych pojazdów przedmiot zamówienia obejmował pakiet naprawczo-pozderzeniowy dla EZT, szkoleniem osób wskazanych przez zamawiającego z zakresu obsługi EZT oraz serwisowaniem  dostarczonych EZT w poziomie utrzymania P1, P2, P3 od dnia dostarczenia poszczególnych pojazdów do dnia 31 grudnia 2031 r.

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia podstawowego przeznaczyło 469 494 690 zł brutto, a na skorzystanie z prawa opcji kwotę 113 374 020 zł brutto. Łącznie 582 868 710 zł brutto.

Oferty złożyli:

 • Pesa Bydgoszcz – 458 548 920 zł brutto – zamówienie podstawowe oraz 121 538 760 zł brutto – zamówienie objęte opcją. Łącznie 580 087 680 zł brutto.
 • Stadler Polska – 559 387 762 zł brutto – zamówienie podstawowe oraz 163 855 857,12 zł brutto – zamówienie objęte opcją. Łącznie 723 242 621,12 zł brutto.

Dodajmy, że opcja polega na wykonaniu

 • serwisowania dostarczonych EZT w poziomie utrzymania P1, P2, P3 w okresie od 01 stycznia 2032 r. do upływu 18 lat, licząc od dostawy danego EZT, albo do osiągnięcia przez dany EZT, przebiegu wynoszącego 2 160 000 km, w zależności co nastąpi pierwsze;
 • maksymalnie dwóch napraw w poziomie utrzymania P4 każdego, dostarczonego EZT w ramach zamówienia, w związku z osiągnięciem czasu lub przebiegu do naprawy w tym poziomie.

O wyborze wykonawcy zdecydują następujące kryteria

 • Współczynnik efektywności elektrycznych zespołów trakcyjnych – waga 25 pkt
 • Współczynnik zdolności przewozowej elektrycznych zespołów trakcyjnych – waga 5 pkt
 • Liczba stałych miejsc siedzących w elektrycznym zespole trakcyjnym – waga 5 pkt
 • Układ osi w elektrycznym zespole trakcyjnym – waga 5 pkt
 • Cena za dostawę 16 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z pakietem naprawczym-pozderzeniowym oraz szkoleniem pracowników – waga 30 pkt
 • Cena za świadczenie usług serwisowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w poziomach utrzymania P1, P2, P3 – waga 20 pkt
 • Cena za naprawy P4 elektrycznych zespołów trakcyjnych – waga 10 pkt.