Wybrano wykonawcę modernizacji przystanku SKM Gdynia Leszczynki

Wybrano wykonawcę modernizacji przystanku SKM Gdynia Leszczynki

PKP SKM w Trójmieście rozstrzygnęła przetarg na modernizację przystanku Gdynia Leszczynki. Prace wykona konsorcjum Roverpol oraz Rover Infraestructuras.

W ogłoszonym 23 lipca 2021 r. postępowaniu na modernizację przystanku osobowego SKM Gdynia Leszczynki w ramach projektu „Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją Budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250” wpłynęły trzy oferty.

Z opublikowanych wówczas danych wynikało, że dwie z ofert zmieściły się w zaplanowanym budżecie. Po tygodniu spółka sprostowała jednak kwotę jaką zamierzała przeznaczyć na ten cel, przez co najniższa oferta okazała się wyższa o 1 243 600 zł brutto od kwota przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

Spółka stanęła przed dylematem czy unieważnić postępowanie czy znaleźć dodatkowe środku. Sporo udało się zaoszczędzić w postępowaniu na modernizację przystanku SKM Gdynia Orłowo, gdzie różnica między zaplanowanym budżetem a najtańsza ofertą złożoną przez spółkę Colas Rail Polska wyniosła 912 990 zł brutto.

Przypomnijmy, że modernizacja przystanku Gdynia Leszczynki obejmuje m.in.: rozbiórkę i budowę nowego peronu, demontaż i zabudowę nowej nawierzchni kolejowej, rozbiórkę i budowę nowego wejścia na peron, rozbiórkę i budowę nowego wejścia od strony ulicy Wiejskiej, montaż dźwigów osobowych dostosowanych do osób z ograniczoną możliwością poruszania się, rozbiórkę i budowę wiaty peronowej, rozbiórkę istniejących budynków i zadaszenia, rozbiórkę i budowę małej architektury, ogrodzenia, budowę oznakowania dotykowego nawierzchni dla osób niedowidzących i niewidomych.