Współpraca UTK z rynkiem na rzecz dostępności transportu kolejowego

Współpraca UTK z rynkiem na rzecz dostępności transportu kolejowego

W Urzędzie Transportu Kolejowego odbyło się kolejne spotkanie Zespołu zadaniowego ds. osób z niepełnosprawnością oraz osób ze szczególnymi potrzebami, który funkcjonuje przy Prezesie UTK. Rozmawiano m.in. o systemie szkolenia pracowników mających bezpośredni kontakt z pasażerami, wyzwaniach wynikających z nowych wymagań prawnych oraz usprawnieniu współpracy pomiędzy podmiotami kolejowymi w zakresie świadczenia pomocy pasażerom z niepełnosprawnościami oraz ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność transportu kolejowego dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób ze szczególnymi potrzebami jest jednym z priorytetów Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Jedną z inicjatyw mających na celu poprawę dostępności transportu kolejowego dla tej grupy podróżnych jest powołany przy Prezesie UTK Zespół zadaniowy ds. osób z niepełnosprawnością oraz osób ze szczególnymi potrzebami. W jego skład wchodzą przedstawiciele pasażerskich przewoźników kolejowych, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz Polskich Kolei Państwowych S.A.

Podczas spotkania Prezes UTK dr inż. Ignacy Góra przedstawił realizowane przez Urząd projekty w zakresie poprawy bezpieczeństwa transportu kolejowego oraz edukacji na rzecz bezpieczeństwa. Prezes UTK zwrócił również uwagę na wyzwania stojące przed rynkiem kolejowym w związku z systematycznym wzrostem liczby przewożonych pasażerów.

Bardzo ważne jest bezpieczeństwo, ale równie ważna jest jakość świadczonych usług. W zakresie pomocy osobom z różnymi niepełnosprawnościami oraz osobom ze szczególnymi potrzebami jakość obsługi i empatia ze strony pracowników zawsze powinny być na najwyższym poziomie – stwierdził dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.

Podczas spotkania rozmawiano m.in. o wyzwaniach związanych z realizacją nowych wymagań prawnych, wynikających z obowiązującego od 7 czerwca 2023 r. rozporządzenia dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.

Jedną z najważniejszych zmian jest skrócenie okresu wymaganego powiadomienia dotyczącego pomocy podczas podróży. Dotychczasowy okres 48 godzin został skrócony do 24 godzin przed rozpoczęciem podróży. Ponadto podmioty kolejowe mają obowiązek przeprowadzenia wstępnych i okresowych szkoleń swoich pracowników, którzy mają bezpośredni kontakt z osobami z niepełnosprawnościami oraz osób ze szczególnymi potrzebami.

Podczas spotkania rozmawiano również o standardach takich szkoleń, m.in. w związku z projektem szkoleniowym realizowanym przez Urząd Transportu Kolejowego, w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Instytutem Transportu Samochodowego.

Przedmiotem spotkania były również bieżące problemy w zakresie współpracy pomiędzy podmiotami kolejowymi w realizacji procesu asysty osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom ze szczególnymi potrzebami. Dyskusja dotyczyła również zapewnienia dostępności oraz pomocy na dworcach objętych modernizacją.