Wspólne ćwiczenia funkcjonariuszy SOK, Policji i SW [GALERIA]

Wspólne ćwiczenia funkcjonariuszy SOK, Policji i SW [GALERIA]

W ostatnich dniach kwietnia w Gdyni zorganizowane zostały przez Komendę Główną Straży Ochrony Kolei wspólne ćwiczenia taktyczno-zgrywające dla funkcjonariuszy Grup Operacyjno-Interwencyjnych SOK oraz operatorów z Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji i funkcjonariuszy Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej. Ćwiczenia miały na celu wspólne wypracowanie skutecznych sposobów przeciwdziałania różnym zagrożeniom, które mogłyby mieć miejsce na obszarze kolejowym.

W dniach 26-28 kwietnia 2023 roku w taborze kolejowym zlokalizowanym na terenie grupy odstawczej wagonów PKP Intercity w stacji Gdynia Leszczynki odbyły się ćwiczenia taktyczno-zgrywające zorganizowane przez Komendę Główną Straży Ochrony Kolei. W ćwiczeniach udział wzięli funkcjonariusze Grup Operacyjno-Interwencyjnych Straży Ochrony Kolei z Gdańska, Katowic i Lublina wspólnie z operatorami Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji ze Szczecina i Gdańska oraz funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Gdańsku i policjanci Ogniwa przewodników psów służbowych z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, a także Poszukiwawcze Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Scenariusz szkolenia przewidywał przede wszystkim wszystkie możliwe metody wejść do wagonów kolejowych i przeprowadzenia interwencji, a także interwencje z wykorzystaniem psów służbowych. Zakres ćwiczeń obejmował również rozwiązywanie sytuacji zakładniczych w pociągu oraz ewakuację osób w wyniku zagrożenia atakiem terrorystycznym. Ćwiczono także elementy czerwonej taktyki i udzielania pomocy medycznej w warunkach bojowych z wykorzystaniem medycyny taktycznej i ratunkowej na podstawach TCCC (Tactical Combat Casualty Care).

Udział we wspólnych ćwiczeniach taktyczno-zgrywających podniósł poziom sprawności i skuteczności działania operatorów i funkcjonariuszy poszczególnych służb mundurowych uczestniczących w eliminacji sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi na obszarze kolejowym, a także skutecznie reagować na wszelkie zagrożenia terrorystyczne. Trening stał się dla funkcjonariuszy także doskonałą okazją na sprawdzenie technik bezpiecznego przemieszczania się w wagonach i ubezpieczenia szturmu.

Mieliśmy okazję zobaczyć jak działają służby, które są przede wszystkim zaangażowane w prowadzenie działań kontrterrorystycznych, ale również wspierają innych funkcjonariuszy w warunkach szczególnego zagrożenia lub takich, które wymagają użycia specjalistycznych sił i środków oraz specjalistycznej taktyki działania. Tym samym są na pierwszej linii walki z najgroźniejszymi przestępcami, a także potencjalnymi terrorystami.  

Ćwiczenia służb obserwował koordynator GOI z Wydziału ds. bezpieczeństwa i obronności Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei st.insp. Daniel Snopkowski. Ponadto zostały szczegółowo omówione i podsumowane w dniu 09 maja 2023 r. w trakcie spotkania Naczelnika Wydziału ds. bezpieczeństwa i obronności w biurze Komendy Głównej Pana Adama Morawskiego z dowódcami GOI z całej polski.

Przeprowadzone szkolenie stanowi kontynuacje zapoczątkowanego w ubiegłych latach cyklu treningów z udziałem wyspecjalizowanych formacji mundurowych. Do tej pory funkcjonariusze GOI SOK mieli okazję realizować wspólne scenariusze szkoleniowe między innymi z żołnierzami Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca, Jednostki Wojskowej Formoza, Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej z Warszawy i Mińska Mazowieckiego. Mundurowi ćwiczyli także z funkcjonariuszami Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Warto przypomnieć, że Grupy Operacyjno-Interwencyjne Straży Ochrony Kolei są kilkuosobowymi zespołami wyspecjalizowanych funkcjonariuszy SOK, posiadającymi odpowiednie umiejętności i predyspozycje psychofizyczne do realizacji zadań w sytuacjach szczególnie niebezpiecznych.