Wrześniowa organizacja ruchu pociągów na linii WKD

Wrześniowa organizacja ruchu pociągów na linii WKD

W związku z kolejnymi etapami robót budowlanych w zakresie budowy drugiego toru linii kolejowej nr 47 na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska do piątku 30 września 2022 r. na linii WKD będą wprowadzane kolejne ograniczenia w ruchu pociągów oraz będzie obowiązywać w poszczególnych dniach ww. okresu specjalny rozkład jazdy.

Najważniejsze uwarunkowania związane z organizacją ruchu obejmują utrzymanie dotychczasowego, obowiązującego podstawowego rozkładu jazdy dla dni powszednich. W odróżnieniu od miesiąca sierpnia, we wrześniu w dni powszednie zostanie wprowadzona przerwa w kursowaniu pociągów pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim – od godz. 8:50 do godz. 17:00. Ponadto w drugą sobotę września, tj. 10.09 ruch na ww. odcinku zostanie wstrzymany na całą dobę, co będzie mieć także wpływ na poprzedzający ją piątek (w późnej porze wieczornej – od godz. 23:45) oraz następującą po niej niedzielę (we wczesnych godzinach porannych – do godz. 5:40).

Miesiąc wrzesień nie będzie związany z tak częstymi zmianami rozkładu jazdy pociągów jak wakacyjne miesiące lipiec i sierpień, jednakże podobnie jak w lipcu podróżni powinni przygotować się na pewne ograniczenia w porze dziennej w dni powszednie na odcinku od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego: od godz. 8:50 do godz. 17:00. Ograniczenie będzie krótsze o 3 godziny w porównaniu z lipcem, podczas którego przerwa na tym odcinku trwała aż do godz. 20:00. Ostatni pociąg w porannym szczycie przewozowym wyruszy z przystanku osobowego Grodzisk Mazowiecki Jordanowice o godz. 8:28, zaś z Podkowy Leśnej Głównej o godz. 8:45. W popołudniowym szczycie przewozowym pierwszy pociąg z Podkowy Leśnej Głównej w kierunku Grodziska Mazowieckiego wyruszy o godz. 17:01. Będzie to jeden z najbardziej obciążonych pociągów w porze popołudniowej, odjeżdżający ze stacji Warszawa Śródmieście WKD o godz. 16:20. W miesiącu wrześniu planuje się intensywne prace związane z wykonamiem podtorza oraz kontynuację robót na obiektach mostowych (szczególnie w zakresie trudno dostępnego dla ciężkich maszyn mostu na terenie Podkowy Leśnej oraz mostu zlokalizowanego na terenie Grodziska Mazowieckiego na odcinku pomiędzy ulicami Nadarzyńską i Stefana Batorego).

We wrześniu, w podobnym wymiarze jak w sierpniu, wystąpią utrudnienia podczas jednego z weekendów, w ramach którego przez całą sobotę dojazd od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego zapewni zastępcza komunikacja autobusowa. Będzie to związane z koniecznością wjazdu na przebudowywany odcinek składów roboczych dostarczających materiały budowlane (m.in. kruszywo do zasypania nawierzchni torowiska), których rozładunek nastąpi bezpośrednio w określonych miejscach robót. Podobnie jak w sierpniu, oprócz soboty nieznaczne zmiany będą również dotyczyć późnego wieczora w wybrany piątek oraz wczesnego poranka w określoną niedzielę. Wykorzystanie transportu kolejowego w dostawach kruszywa oraz innych materiałów budowlanych to sposobność skorzystania z atutu jego masowości, tj. większej ilości w krótszym czasie. Nie wszystko jednak uda się dowieźć składami towarowymi, stąd część dostaw będzie w dalszym ciągu realizowana przy wykorzystaniu transportu drogowego.

ORGANIZACJA RUCHU POCIĄGÓW WKD ORAZ ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD

Ograniczenia w ruchu pociągów WKD w miesiącu wrześniu 2022 r. związane z kolejnym etapem robót budowlanych:

  • w następujące dni powszednie: 01-02.09, 05-08.09, 12-16.09, 19-23.09, 26-30.09 w godz. 8:45-17:00 zamknięcie toru nr 1G na odcinku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Jordanowice; skrócenie pociągów w relacji do/z przystanku osobowego Grodzisk Mazowiecki Jordanowice; pociągi te będą kończyć lub rozpoczynać bieg na stacji Podkowa Leśna Główna; wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej na odcinku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska przez: Milanówek Grudów i Grodzisk Mazowiecki Jordanowice (w w/w dni powszednie w godz. 8:45-17:00);
  • w następujące soboty, niedziele i święta w miesiącu wrześniu 2022 r.: 03-04.09.2022, 17-18.09.2022 oraz 24-25.09.2022 ruch pociągów prowadzony bez ograniczeń na odcinku Grodzisk Mazowiecki Jordanowice – Warszawa Śródmieście WKD;
    w dniu 09.09 (piątek) ruch pociągów prowadzony tak jak w w/w dni powszednie, tj. z ograniczeniem na odcinku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Jordanowice w godz. 8:45-17:00; ponadto od godz. 23:45 zamknięcie ww. odcinka dla ruchu pociągów i przejęcie obsługi przez pojazdy ZKA na trasie Grodzisk Mazowiecki Radońska – Milanówek Grudów – Podkowa Leśna Główna); do końca doby ruch pociągów na linii WKD prowadzony wyłącznie na odcinku Podkowa Leśna Główna – Warszawa Śródmieście WKD;
  • w dniu 10.09 (sobota) ruch pociągów na odcinku Grodzisk Mazowiecki Jordanowice – Podkowa Leśna Główna całkowicie wstrzymany; przejęcie obsługi przez pojazdy ZKA na trasie Grodzisk Mazowiecki Radońska – Milanówek Grudów – Podkowa Leśna Główna, ruch pociągów na linii WKD prowadzony wyłącznie na odcinku Podkowa Leśna Główna – Warszawa Śródmieście WKD;
  • w dniu 11.09 (niedziela) ruch pociągów na odcinku Grodzisk Mazowiecki Jordanowice – Podkowa Leśna Główna wstrzymany od początku doby do godz. 05:40; przejęcie obsługi przez pojazdy ZKA na trasie Grodzisk Mazowiecki Radońska – Milanówek Grudów – Podkowa Leśna Główna; od godz. 05:40 otwarcie ww. odcinka dla ruchu pociągów; od początku doby do godz. 05:40 ruch pociągów na linii WKD prowadzony wyłącznie na odcinku Podkowa Leśna Główna – Warszawa Śródmieście WKD.

W wybranych dniach w okresie 01.09.2022 – 30.09.2022, w związku z wyłączeniem w określonych porach odcinka Grodzisk Mazowiecki Jordanowice – Podkowa Leśna Główna przewidziane jest uruchomienie dotychczasowych połączeń ZKA w relacjach: Grodzisk Mazowiecki Radońska – Grodzisk Mazowiecki Jordanowice – Grodzisk Mazowiecki Radońska (trasa jednokierunkowa); Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów oraz Grodzisk Mazowiecki Radońska – Milanówek Grudów – Podkowa Leśna Główna. Szczegóły zawarto w „Specjalnych rozkładach jazdy pociągów WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej” (tabela poniżej).

Na stacji Podkowa Leśna Główna oraz na przystanku osobowym Grodzisk Mazowiecki Jordanowice zostaną zorganizowane punkty przesiadkowe pomiędzy pociągami WKD i pojazdami zastępczej komunikacji autobusowej.

Podróżni korzystający z zastępczej komunikacji autobusowej zobowiązani są do podróżowania tą komunikacją na podstawie ważnego biletu WKD jednorazowego lub okresowego. W związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego w autobusie, pasażerowie rozpoczynający podróż autobusem zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu. Długopisy dostępne będą u kierowcy autobusu.

W autobusach komunikacji zastępczej nie ma możliwości zakupu biletu WKD. Przypominamy, że bilety jednorazowe WKD można zakupić „na zapas” w kasach biletowych, biletomatach oraz punktach ajencyjnych (sklepach, kioskach) na linii WKD, jak również za pośrednictwem strony internetowej WKD.

Czas przesiadki na stacji Podkowa Leśna Główna oraz na przystanku osobowym Grodzisk Mazowiecki Jordanowice, jak również wydłużony czas przejazdu zastępczą komunikacją autobusową nie wpływa na czas ważności biletu w stosunku do czasu przejazdu pociągiem WKD według zwykłej organizacji ruchu.

W dni powszednie, w godz. 8:45-17:00 oraz w określonych porach wybranych innych dni w okresie 01.09-30.09.2022 przystanek osobowy Podkowa Leśna Zachodnia ulega zawieszeniu oraz nie jest objęty dedykowanym dla niego przystankiem zastępczej komunikacji autobusowej. Najbliższy przystanek zastępczej komunikacji autobusowej: MILANÓWEK TURCZYNEK (Milanówek, ul. Królewska – wspólny z lokalizacją dla przystanku osobowego Polesie). Najbliższe miejsce zatrzymania pociągów: stacja Podkowa Leśna Główna.

W pojazdach zastępczej komunikacji autobusowej (ZKA) nie ma możliwości przewozu roweru.