Wieluń zyska połączenia kolejowe z Łodzią

Wieluń zyska połączenia kolejowe z Łodzią

Wieluń będzie miał połączenie kolejowe z Łodzią. PKP Polskie Linie Kolejowe i Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego podpisały umowę na realizację projektu dot. budowy nowej linii kolejowej łączącej Chorzew Siemkowice z Wieluniem. To pierwsza umowa z wnioskodawcą realizowana z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 r.

Dzięki budowie nowej linii łączącej linię kolejową nr 131 (Chorzew Siemkowice) z linią kolejową nr 181 (Wieluń) mieszkańcy południowej części województwa łódzkiego zyskają szybkie i dogodne połączenie kolejowe z Łodzią. Szacuje się, że po budowie nowej linii czas przejazdu z Wielunia do stolicy województwa wyniesie około 1h 39 min.

W ramach projektu o szacowanej wartości ponad 580 mln zł wybudowana zostanie nowa około 28  km jednotorowa linia kolejowa łącząca linię kolejową nr 131 (Chorzew Siemkowice) z linią kolejową nr 181 (Wieluń). Trasa zostanie zelektryfikowana, dzięki czemu w połączeniach przewoźnicy mogą wykorzystywać nowoczesne, ekologiczne pojazdy i tym samym przygotować lepszej ofertę dla podróżnych.  

Mieszkańcy zyskają lepszy dostęp do kolei dzięki budowie 5 nowych przystanków kolejowych; Wieluń Berlinek, Ruda, Wierzchlas, Drobnice, Siemkowice. Obiekty zapewnią komfortowe warunki oczekiwania na pociąg. Będą wyposażone w wiaty, ławki, jasne oświetlenie i dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Odpowiednia wysokość peronów ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągu. 

– Naszym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu. Takie działania polski rząd realizuje m.in. z Programu Kolej Plus, którego wartość wynosi 13,2 mld zł. Wchodzimy teraz w fazę realizacji inwestycji Programu. Mieszkańcy wielu miast, które obecnie nie mają dostępu do kolei, zyskają dostęp do ekologicznego transportu, jakim jest kolej – mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.   

–  Wybudowanie 28 km trasy kolejowej, łączącej tak naprawdę Wieluń z Łodzią, to wydarzenie bez precedensu w skali naszego województwa. Oznacza to dodatkowe przystanki kolejowe. To także połączenia, których do tej pory nie mieliśmy, ale przede wszystkim nowe możliwości dla mieszkańców. Na początek uruchomimy 8 par pociągów. Zależy nam, żeby połączenia kolejowe w województwie były jeszcze lepsze, jeszcze sprawniejsze, jeszcze szybsze – mówi Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego.

– Podpisana dzisiaj umowa inauguruje realizację Programu Kolej Plus. Dzięki inwestycji mieszkańcy Wielunia oraz południowej części województwa łódzkiego zyskają szybkie i dogodne połączenie kolejowe z Łodzią. Kolej jest ważnym środkiem transportu, a my realizujemy zadania, które poprawiają dostęp mieszkańców do kolei – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

34 projekty zakwalifikowane do realizacji w ramach Programu Kolej Plus

Do realizacji zakwalifikowano 34 inwestycje dotyczące infrastruktury kolejowej, zgłoszone przez samorządy z jedenastu województw: trzy w województwie dolnośląskim, pięć w województwie lubelskim, jeden w województwie lubuskim, dwa w województwie łódzkim, cztery w województwie małopolskim, cztery w województwie mazowieckim, jeden w województwie opolskim, jeden w województwie podlaskim, siedem w województwie śląskim, jeden w województwie świętokrzyskim i pięć w województwie wielkopolskim. Inwestycje te usprawnią połączenia w dwunastu województwach.