Rozstrzygnięto program Kolej Plus. Wybrano 34 projekty

Rozstrzygnięto program Kolej Plus. Wybrano 34 projekty

Poznaliśmy ostateczną listę projektów, które będą realizowane w ramach programu Kolej Plus. Dzięki zwiększeniu budżetu do ponad 11 mld zł wybrano 34 projekty zamiast 17 wcześniej planowanych.

Wnioskodawcy do 24 listopada 2021 r. złożyli do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. dokumenty z opracowanym wstępnym studium planistyczno-prognostycznym. Dokumenty dotyczą 47 projektów o szacowanej wartości około 18 mld zł, które obejmują łącznie długość około 1500 km linii.

W puli 47 projektów było 39 liniowych, w tym 13 o łącznej długość ok. 450 km dotyczących odbudowy lub poprawy parametrów nieczynnych linii. 9 projektów dotyczyło budowy nowych linii o łącznej długości około 300 km. Rewitalizacje linii dotyczyło 7 projektów o łącznej długość około 710 km. Było także osiem projektów punktowych związanych z budową nowych przystanków.

– Wraca moda na kolej i bardzo się z tego cieszę. Bo kolej jest tym środkiem komunikacji, który jest bezpieczny, sprawny, szybki i jednocześnie przyjazny dla środowiska naturalnego – powiedział Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji w Janowie Lubelskim.

Premier zapowiedział, że budżet programu Kolej Plus zostanie zwiększony o 5,5 mld zł do ponad 11 mld zł. a decyzja w tej sprawie zapadnie jeszcze na środowym posiedzeniu rządu.

– Polska nie może się rozwijać tylko fasadowo, musi być fundament i tym fundamentem jest zapewnienie osi komunikacyjnej, tego co zwiększa możliwości rozwojowe również mniejszych miejscowości i terenów wiejskich – dodał Premier.

– Dzięki decyzji Premiera, którą dzisiaj potwierdzi Rada Ministrów, program Kolej Plus dostanie dodatkowy zastrzyk finansowy. Zamiast 5,6 mld zł, ponad 11 mld złotych – dodał Jacek Sasin, minister aktywów państwowych.

Jak zaznaczył pozwoli to zwiększyć ilość realizowanych projektów z planowanych 17 do 34.

– Gratuluję wszystkim samorządom, których projekty zostały zakwalifikowane do realizacji w ramach Programu Kolej Plus. Naszym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu. Duże zainteresowanie samorządów Programem świadczy o tym, że kolej jest ważnym elementem rozwoju regionów – powiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury .
 
Do realizacji zakwalifikowano 34 inwestycje dotyczące infrastruktury kolejowej w jedenastu województwach: trzy w województwie dolnośląskim, pięć w województwie lubelskim, jeden w województwie lubuskim, dwa w województwie łódzkim, cztery w województwie małopolskim, cztery w województwie mazowieckim, jeden w województwie opolskim, jeden w województwie podlaskim, siedem w województwie śląskim, jeden w województwie świętokrzyskim i pięć w województwie wielkopolskim.
 
– Dziś prezentujemy program, który obejmuje 34 inwestycje, polegające na budowie, odbudowie czy rewitalizacji linii kolejowych. Dzięki temu do 2028 r. obszar wykluczenia komunikacyjnego znacznie się zmniejszy – powiedział wiceminister Andrzej Bittel.

Podstawowe warunki realizacji inwestycji w ramach Programu:

  • zapewnienie współfinansowania w wysokości co najmniej 15 proc. kosztów kwalifikowalnych przez podmioty zgłaszające i współfinansowania kosztów niekwalifikowalnych (gdy dotyczy);
  • przedłożenie deklaracji organizatora przewozów dla połączenia – min. 4 pary pociągów przez co najmniej 5 lat;
  • zawarcie umowy na realizację inwestycji pomiędzy wnioskodawcą a PKP Polskie Linie Kolejowe SA (po kwalifikacji do dofinansowania ze środków Programu).

Projekty w Programie obejmują:

  • 10 projektów dot. rewitalizacji linii na łączną długość ok. 315 km,
  • 14 projektów dot. odbudowy lub rozbudowy linii na łączną długość ok. 516 km,
  • 7 projektów dot. budowy nowych linii na łączną długość ok. 189 km,
  • 3 projekty dokumentacyjne dotyczące ok. 183 km linii kolejowych.

Wybrane projekty w programie Kolej Plus