Koleje Śląskie zapraszają na zwiedzanie swojej bazy w Katowicach

Koleje Śląskie zapraszają na zwiedzanie swojej bazy w Katowicach

W sobotę, 27 sierpnia 2022 r. z okazji zakończenia wakacji Koleje Śląskie zapraszają na kolejne zwiedzanie bazy w Katowicach.

W ramach wydarzenia przewidziano m.in. wizytę w kabinie maszynisty, zwiedzanie hali napraw, obejrzenie podwozia pojazdów szynowych, prezentację możliwości jednego z najnowocześniejszych symulatorów pojazdu kolejowego, a także spotkanie z pracownikami kolejowymi, którzy odpowiedzą na pytania dotyczące codziennej działalności Kolei Śląskich.

Udział w wydarzeniu możliwy jest po rejestracji poprzez formularz internetowy, pod adresem okazjonalne.kolejeslaskie.com

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Ze względów bezpieczeństwa liczba miejsc jest ograniczona. Zwiedzanie odbywać się będzie w dwóch turach. Planowo pierwsza z nich wyruszy z dworca w Katowicach z peronu czwartego  o godzinie 9:00, a druga o 12:00.

Podczas wydarzenia obowiązywać będą zasady bezpieczeństwa ujęte w regulaminie, a do najważniejszych z nich należą:

  • Warunkiem uczestnictwa osób niepełnoletnich powyżej 15. roku życia jest posiadanie ważnego oświadczenia ze zgodą na uczestnictwo w wydarzeniu, wypełnionego przez rodziców/opiekunów prawnych.
  • Osoby niepełnoletnie poniżej 15. roku życia mogą wziąć udział w wydarzeniu, będąc pod opieką osoby dorosłej (prawnego opiekuna).
  • Za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich poniżej 15. roku życia podczas wydarzenia pełną odpowiedzialność ponoszą osoby dorosłe, pod których opieką te osoby niepełnoletnie się znajdują.
  • Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do poleceń opiekunów grupy lub/i pracowników spółki biorących udział w wydarzeniu.
  • Na terenie hali napraw wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego noszenia kamizelek odblaskowych oraz kasków, które zapewnią Koleje Śląskie. Wydane środki bezpieczeństwa osobistego należy zwrócić po zakończeniu zwiedzania.
  • Wskazane jest noszenie obuwia na płaskiej podeszwie.