Wielkopolskie kupi od Pesy używanego Linka

Wielkopolskie kupi od Pesy używanego Linka

Bez niespodzianki zakończył się przetarg Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dostawę dwuczłonowego spalinowego zespołu trakcyjnego. Pojazd dostarczy bydgoska Pesa.

Producent z Bydgoszczy złożył jedyna ofertę w postępowania w takiej samej kwocie – 11 685 000,00 zł brutto, jaką samorząd przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Oferta została oceniona na 100 pkt z czego 60 pkt zostało przyznanych za cenę a 40 pkt za długość okresu gwarancji na pojazd, oprogramowanie oraz dokumentację techniczną.

Przypomnijmy, że Urząd Marszałkowski wymagał aby stała liczba miejsc siedzących wyniosła min 125  w tym maksymalnie do 20 miejsc uchylnych a łączna liczba miejsc stojących i siedzących przy założeniu osoby stojące 4 osoby stojące /m2 wyniosła 190.

Zamawiający chciał aby prędkość eksploatacyjna pojazdu wyniosła min 120km/h o przyspieszeniu min. 0,4 do 0,5 m/s2 dla pojazdu w pełni obciążonego do prędkości 50 km/h.

SZT musi być przystosowany do trakcji wielokrotna minimum dwóch pociągów tego samego typu z pełną kontrolą pracy.

Urząd żądał również  udzielenia gwarancji na bezawaryjną pracę pojazdu, oprogramowanie oraz dokumentację techniczną na okres co najmniej 18 miesięcy, liczonej od daty podpisania protokołu dostawy bez zastrzeżeń.

Pojazd powinien zostać dostarczony do 15 grudnia 2021 r. do Punktu Utrzymania Taboru Kolei Wielkopolskich w Poznaniu.