Wiadomo kto przygotuje STEŚ dla węzła kolejowego CPK

Wiadomo kto przygotuje STEŚ dla węzła kolejowego CPK

Spółka Centralny Port Komunikacyjny wybrała najkorzystniejszą ofertę na wykonanie prac przygotowawczych dla kolejnego zadania inwestycyjnego – węzła kolejowego CPK. Jego budowa zapewni integrację Portu Solidarność z krajową siecią połączeń kolejowych – zarówno dla kolei dużych prędkości, jak i dla pociągów regionalnych i aglomeracyjnych.

Węzeł CPK to centralny element całego systemu kolejowego, który jest największą częścią Programu CPK. Będzie to obiekt, który w jednym miejscu zintegruje wszystkie rodzaje transportu – kolejowy, lotniczy i drogowy. Z tego powodu będzie to jedna z najbardziej skomplikowanych inwestycji infrastrukturalnych ostatnich lat.

– Przed wykonawcą trudne zadanie. Nawet renomowane firmy inżynierskie rzadko mierzą się z tak skomplikowanym przedsięwzięciem. Węzeł CPK będzie całkowicie zintegrowany z lotniskiem. Będzie on w stanie obsłużyć przeszło połowę kolejowych relacji dalekobieżnych w Polsce, a także kolej regionalną i aglomeracyjną. Pasażerowie będą mogli dzięki temu dotrzeć do Portu Solidarność ze wszystkich stron świata. Układ węzła umożliwi również podróż w każdym z tych kierunków pasażerom wsiadającym lub przesiadającym się na CPK. Podpisanie umowy nastąpi natychmiast po uczynieniu zadość formalnościom przetargowym – mówi Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Węzeł CPK będzie zlokalizowany na styku najważniejszych linii kolejowych w Polsce, w tym:

  • linii nr 85 z Warszawy w kierunku Łodzi, Sieradza, Wrocławia i Poznania (w ramach tzw. szprychy nr 9),
  • linii nr 5 w kierunku Płocka, Włocławka, Trójmiasta, Bydgoszczy i Torunia (w ramach szprychy nr 1),
  • linii nr 4 (Centralnej Magistrali Kolejowej) w kierunku Katowic i Krakowa (w ramach szprychy nr 7),
  • linii nr 88 w kierunku Warki, Radomia, Sandomierza i Rzeszowa (w ramach szprychy nr 6),
  • linii nr 1 w kierunku Częstochowy, Opola i Kłodzka (w ramach szprychy nr 8),
  • linii nr 3 w kierunku Kutna i Konina (w ramach szprychy nr 10).

Na budowie węzła CPK skorzystają nie tylko pasażerowie połączeń dalekobieżnych. Korzyści odczują też użytkownicy tras regionalnych i aglomeracyjnych. Powstaną bowiem dogodne relacje łączące m.in. Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów, Sochaczew i Błonie z Warszawą i z planowanym lotniskiem, a regionalne ekspresy zapewnią szybkie połączenia z miastami zachodniego Mazowsza (np. Płock) i województwa łódzkiego.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie tzw. STEŚ, czyli studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla planowanego węzła kolejowego CPK obejmującego odcinki linii kolejowych w relacjach dalekobieżnych:

  • odcinek linii kolejowej nr 85 pomiędzy rejonem Tłustego a rejonem Wiskitek (pozostała część trasy Warszawa – Łódź jest objęta osobnym zamówieniem, które zostało rozstrzygnięte 13 maja 2021 r.),
  • odcinek linii kolejowej nr 5 pomiędzy stacją Korytów na styku z Centralną Magistralą Kolejową a punktem przecięcia z linią nr 3 (Warszawa – Poznań) w rejonie Sochaczewa, Teresina i Niepokalanowa oraz łącznice pomiędzy liniami nr 5 i 85 w konfiguracji zależnej od wariantu.

I w relacjach regionalnych:

  • odcinki linii kolejowych zapewniające połączenie pomiędzy linią nr 3 (Warszawa – Poznań) na styku pomiędzy Błoniem i Sochaczewem a linią nr 1 (Warszawa – Łódź) lub ewentualnie przedłużeniem linii nr 447 na styku pomiędzy Żyrardowem a Grodziskiem Mazowieckim oraz
  • łącznice pomiędzy liniami nr 1, 3 i 447 w konfiguracji zależnej od wariantu.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Konsorcjum Egis Poland, Egis Rail (Francja) i Jaf-Geotechnika. Zwycięskie konsorcjum złożyło ofertę opiewającą na kwotę 19,9 mln zł netto. Pozostałe oferty zostały złożone przez konsorcjum Multiconsult Polska, Arcadis,Transprojekt Gdański i IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo (32,97 mln zł netto) oraz Voessing Polska (35,8 mln zł netto).

O wyborze zdecydowały cena (w 50 proc.) i doświadczenie personelu (pozostałe 50 proc.).

Zgodnie z prawem zamówień publicznych przed zakończeniem postępowania muszą zostać dopełnione ostatnie formalności. W postępowaniu mogą zostać złożone odwołania, które potencjalnie wpłyną na przedłużenie procedury. Jej zwieńczeniem będzie podpisanie umowy z wykonawcą, który rozpocznie realizację zleconych usług.

Na przygotowanie STEŚ wybrany w przetargu wykonawca będzie miał ok. 10 miesięcy, a na realizację zakresu dokumentacji geotechnicznej oraz map do celów projektowych i rozliczenie całej umowy prawie 2 lata od momentu podpisania umowy z Wykonawcą.

W ramach STEŚ wykonawca dostarczy spółce CPK m.in. prognozy ruchu, a także analizy – np. ruchowo-eksploatacyjne, techniczne, środowiskowe i wielokryterialne – oraz przygotuje dokumentację geologiczno-inżynierską oraz mapy do celów projektowych. Celem STEŚ jest opracowanie dla linii kolejowej specjalistycznej dokumentacji na potrzeby projektowe wraz ze wskazaniem jej rekomendowanego przebiegu.

Na liniach wchodzących w skład węzła CPK pociągi będą mogły się rozpędzać do maksymalnie 250 km/godz. Na potrzeby systemu dużych prędkości CPK projektanci zakładają zastosowanie zasilania 25 kV AC. W przypadku układu relacji regionalnych zostanie zastosowane 3 kV DC lub 25 kV AC.

Według harmonogramu pierwsze roboty budowlane mają ruszyć w 2023 r. CPK zakłada, że  węzeł zostanie oddany do użytku przed końcem 2027 r., tak aby zapewnić szybkie połączenia kolejowe wraz z uruchomieniem Portu Solidarność.

Następnym etapem prac przygotowawczych – po wykonaniu STEŚ – będzie opracowanie dokumentacji projektowej, czyli m.in. projektu koncepcyjnego, materiałów do decyzji środowiskowej i projektu budowlanego. Spółka CPK jest na końcowym etapie wstępnych konsultacji rynkowych przed ogłoszeniem przetargu na umowę ramową dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej dla 30 zadań inwestycyjnych.

Program Kolejowy CPK zakłada budowę łącznie prawie 1800 km nowych linii, które mają powstać do końca 2034 r. Na te inwestycje składa się w sumie 12 tras kolejowych, w tym 10 „szprych” prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK.