Ograniczenia w kursowaniu pociągów WKD w dwa ostatnie majowe weekendy

Ograniczenia w kursowaniu pociągów WKD w dwa ostatnie majowe weekendy

Warszawska Kolej Dojazdowa poinformowała , że w związku prowadzonymi pracami  robotami budowlanymi w obrębie stacji Warszawa Zachodnia (peron nr 1 – WKD) oraz wymianą szyn na szlaku Warszawa Śródmieście WKD – Komorów w soboty i niedziele: 22-23.05.2021 oraz 29-30.05.2021 na linii WKD zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu pociągów oraz będzie obowiązywać specjalny rozkład jazdy.

Ruch pociągów WKD w tych dniach na szlaku Warszawa Śródmieście WKD – Komorów będzie prowadzony tylko po jednym torze (dwukierunkowo, wahadłowo).

Organizacja ruchu pociągów WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej

Pociągi WKD będą kursowały w następujących relacjach:

  • Grodzisk Mazowiecki Radońska – Warszawa Śródmieście WKD (dla podróżnych do/z Milanówka obowiązuje przesiadka na stacji Komorów z pociągów w ww. relacji lub z połączenia realizowanego przez pojazdy zastępczej komunikacji autobusowej w relacji Warszawa Śródmieście WKD – Komorów)
  • Milanówek Grudów – Komorów, z przesiadką do autobusu komunikacji zastępczej na stacji „Komorów” w kierunku do/z Warszawy.

Na odcinku Komorów – Warszawa Śródmieście WKD ruch pociągów będzie odbywał się całodobowo, dwukierunkowo (wahadłowo):

  • wyłącznie po torze nr 2 (tor prawy w kierunku Warszawy) – w dniach 22-23.05.2021
  • wyłącznie po torze nr 1 (tor prawy w kierunku Grodziska Mazowieckiego) – w dniach 29-30.05.2021

Częstotliwość kursowania pociągów na odcinku Komorów – Warszawa Śródmieście WKD wyniesie co 70 minut dla jednego kierunku ruchu. Na szlaku Komorów – Podkowa Leśna Główna, obsługiwanym przez pociągi obydwu planowanych relacji częstotliwość kursowania wyniesie 25/45 minut dla jednego kierunku ruchu.

W celu uzupełnienia oferty przewozowej na trasie Komorów – Warszawa Śródmieście WKD zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa. Pojazdy zastępczej komunikacji autobusowej zapewniające połączenia do/z Warszawy zostaną skomunikowane na stacji „Komorów” z pociągami w relacji Milanówek Grudów – Komorów.

Uwaga: z przyczyn technicznych przystanki „Malichy” oraz „Warszawa Salomea” nie zostaną objęte zastępczą komunikacją autobusową, której przystanki mogłyby zostać zlokalizowane w pobliżu linii WKD. Dla przystanku osobowego „Malichy” odpowiednikiem są przystanki zastępcze: „Tworki (Główna)” oraz „Norwida”, natomiast dla przystanku osobowego „Warszawa Salomea” odpowiednikiem jest przystanek zastępczy „Łopuszańska”.

W autobusach komunikacji zastępczej nie ma możliwości zakupu biletu WKD. Przypominamy, że bilety jednorazowe WKD można zakupić „na zapas” w kasach biletowych, biletomatach oraz punktach ajencyjnych (sklepach, kioskach) na linii WKD

Podróżni korzystający z zastępczej komunikacji autobusowej zobowiązani są do podróżowania tą komunikacją na podstawie ważnego biletu WKD jednorazowego lub okresowego. W związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego w autobusie, pasażerowie rozpoczynający podróż zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu. Długopisy dostępne będą u kierowcy autobusu.