W Mielcu postępuje budowa wiaduktu nad torami

W Mielcu postępuje budowa wiaduktu nad torami

W Mielcu powstaje nowy wiadukt nad torami, który zastąpi dwa przejazdy kolejowo-drogowe i ułatwi komunikację w mieście. Prace są elementem inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych za 98 mln zł na trasie Mielec – Padew.

Nowy wiadukt drogowy zastąpi dwa przejazdy w poziomie szyn przy ul. Orlej i Kosmonautów. Obiekt zwiększy bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i znacznie usprawni komunikację drogową w mieście. Wybudowano już dwa przyczółki wiaduktu. Wykonywany jest nasyp i zbrojenie. Budowane są filary żelbetowej konstrukcji.

Ruszyła budowa ronda przy skrzyżowaniu ulic Szybowcowej, Lotniskowej i Kosmonautów. Prace wymagają zmian w organizacji ruchu. Dla mieszkańców ulicy Kosmonautów zaplanowano przejazd wydzielonym pasem przy nowo budowanym rondzie. Autobusy oraz inne większe pojazdy są kierowane na objazdy, zgodnie z zatwierdzoną przez zarządcę drogi organizacją ruchu i oznakowaniem. Właściciele posesji i ogródków działkowych przy ul. Lotniskowej mają do dyspozycji tymczasowy łącznik. To 150 m odcinek, łączący ul. Lotniskową z drogą k/Kotry. Przejazd w ciągu ul. Orlej będzie funkcjonował do czasu wybudowania nowego wiaduktu.

Przygotowanie odcinka Padew – Mielec do ruchu pociągów przewidziano do końca bieżącego roku. Zakończenie wszystkich prac, w tym przy budowie wiaduktu drogowego, zaplanowano w I kwartale 2023 r.

Reaktywowanie trasy kolejowej Mielec – Padew, oznacza dalszą poprawę dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa na Podkarpaciu. We wrześniu 2021 r., PLK zwiększyły możliwości kolei, poprzez zapewnienie połączenia na odcinku Mielec – Dębica. Po dwunastoletniej przerwie podróżni zyskali lepszy dostęp do kolei.