W marcu koleją przetransportowano 22,1 mln ton towarów

W marcu koleją przetransportowano 22,1 mln ton towarów

W marcu koleją przetransportowano 22,1 mln ton towarów, co oznacza nieznaczny spadek – o 1,8 mln ton (-7,8%) wobec rekordowego pod tym względem marca 2022 r. W przypadku pracy przewozowej, która wyniosła prawie 5,5 mld tonokilometrów, rynek osiągnął nieznaczny wzrost – o 0,01 mld tonokilometrów (+0,2%). Wykonana praca eksploatacyjna osiągnęła poziom 7,5 mln pociągokilometrów, co jest wynikiem o 0,2 mln pociągokilometrów mniejszym (-2,5%) niż rok wcześniej. Średnia odległość przewozu ładunków w marcu 2023 r. wyniosła 261 km – to o prawie 21 km więcej (+8,6%) niż w marcu 2022 r.

W marcu 2023 r. w przewozach towarów w porównaniu do lutego 2023 r. masa przewiezionych towarów wzrosła o 2,1 mln ton (+11,1%), wykonana praca przewozowa była o prawie 0,4 mld tonokilometrów większa (+7,4%), a w pracy eksploatacyjnej odnotowano wzrost o 0,6 mln pociągokilometrów (+9,3%). Średnia odległość przewozu była o 9 km krótsza (-3,3%) niż w lutym 2023 r.

Ogółem w pierwszym kwartale 2023 roku koleją przetransportowano 60,4 mln ton towarów, wykonując przy tym pracę przewozową na poziomie ponad 16 mld tonokilometrów i pracę eksploatacyjną na poziomie prawie 21,8 mln pociągokilometrów.

W zestawieniu z analogicznym kwartałem w 2022 r. był to nieznaczny spadek przewiezionej masy – o 1,9 mln ton (-3%), lecz w przypadku pracy przewozowej i eksploatacyjnej odnotowano wzrost odpowiednio o 1,4 mld tonokilometrów (+9,6%) i o 0,8 mln pociągokilometrów (+3,9%). W odniesieniu do pracy przewozowej i eksploatacyjnej wykazanej przez przewoźników towarowych w okresie styczeń-marzec 2023 r. są to najwyższe wartości tych parametrów osiągnięte w I kwartale roku od 2012 roku.

Pierwszy kwartał 2023 r. uwidocznił nieznaczne wyhamowywanie popytu na usługi transportu kolejowego. O ile rynek przewozów towarowych mniej niż pasażerski odczuł ograniczenia związane z pandemią – to w roku 2023 r. ze względu na wojnę w Ukrainie, wysokie ceny paliw i energii, a także inflację można spodziewać się jeszcze większych wyzwań związanych ze spadkiem zapotrzebowania na przewozy towarowe. Obserwujemy jednak w ostatnim czasie np. duże wzrosty jeśli chodzi o przewozy zbóż. Nie zmienia to jednak tego, że przewoźnicy kolejowi powinni szukać również szans na rozwój biznesu na kierunkach krajowych. Do tego niezbędna jest konkurencyjna oferta oparta o pewność i terminowość przewozu – zaznacza dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.

Udział przewoźników wg masy przewiezionych towarów za okres styczeń-marzec 2023

 • PKP Cargo – 33,93%
 • DB Cargo Polska  – 15,44%
 • Lotos Kolej – 5,31%
 • PKP LHS – 4,55%
 • PUK Kolprem – 3,82%
 • Freightliner PL – 2,88%
 • ORLEN KolTrans – 2,39%
 • CTL Logistics – 2,24%
 • Pol-Miedź Trans – 2,03%
 • CD Cargo Poland – 1,87%

Udział przewoźników wg pracy przewozowej przewiezionych towarów za okres styczeń-marzec 2023

 • PKP Cargo – 37,02%
 • Lotos Kolej – 8,73%
 • DB Cargo Polska – 5,32%
 • PKP LHS – 5,15%
 • ORLEN KolTrans – 3,38%
 • CTL Logistics – 3,32%
 • Freightliner PL – 3,30%
 • PCC Intermodal – 2,51%
 • PUK Kolprem – 2,22%
 • Inter Cargo – 2,21%