Ruszył nabór wniosków na zakup taboru kolejowego z KPO

Ruszył nabór wniosków na zakup taboru kolejowego z KPO

Zgodne z zapowiedziami Centrum Unijnych Projektów Transportowych dzisiaj, 2 maja 2023 r. ruszył nabór wniosków na udzielenie wsparcia finansowego dla inwestycji w zakup pasażerskiego taboru kolejowego. Kwota środków przeznaczona na wsparcie przedsięwzięć w ramach konkursu wynosi 2 162 032 705,00 zł.

Przedmiotem konkursu są inwestycje w zakup nowego taboru przeznaczonego do realizacji regionalnych przewozów pasażerskich. Tabor, zgodnie z regulaminem konkursu powinien być zeroemisyjny lub elektryczny oraz w przypadku pojazdów wyposażonych w kabinę maszynisty posiadać europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS).

W ramach konkursu, o wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa kolejowych przewozów pasażerskich oraz jednostki samorządu terytorialnego, w tym ich związki stowarzyszenia i porozumienia, lub działające w ich imieniu jednostki i spółki specjalnego przeznaczenia.

Kwota środków przeznaczona na wsparcie przedsięwzięć w ramach konkursu wynosi 2 162 032 705,00 zł. Istnieje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na konkurs w trakcie trwania konkursu, w drodze zmiany Regulaminu wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z planu rozwojowego, dalej zwanego „Regulaminem”, lub po rozstrzygnięciu konkursu.

Maksymalny poziom wsparcia UE dla przedsięwzięcia wynosi do 85% wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 30 880 000 zł za jeden pojazd.

Wnioski o objęcie przedsięwzięcia wsparciem należy składać w formie określonej w Regulaminie, w terminie do 31 maja 2023 r. do godz. 23:59.

Szczegółowe informacje oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej CUPT.

Przypomnijmy, że w ramach KPO, nawet 200 ezt-ów planuje kupić Polregio, a PKP Intercity 38 składów piętrowych.