W KD rozpoczęły się rozmowy o podwyżkach dla pracowników

W KD rozpoczęły się rozmowy o podwyżkach dla pracowników

W Kolejach Dolnośląskich odbyło się spotkanie przedstawicieli zarządu spółki z reprezentującymi pracowników związkami zawodowymi w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników. Inicjatorami spotkania były trzy organizacje związkowe.

Jak informuje Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu, przedstawiciele przewoźnika przedstawili stronie społecznej prezentację obrazującą obecną sytuację spółki.

Podsumowując swoje wystąpienie Pracodawca stwierdził, że na tą chwilę nie może przedstawić związkom zawodowym żadnych kwot podwyżek wynagrodzeń gdyż Spółka nie ma jeszcze podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim. Pracodawca stwierdził, że czeka również na decyzję dotyczącą wypłaty środków finansowych za darmowe przejazdy uchodźców z Ukrainy. Decyzje w ww. sprawach mają zostać podjęte do końca lutego 2023 r. – podaje OZZPT.

Pracodawca zwrócił się do partnerów społecznych z wnioskiem o to, aby następne spotkanie w sprawie wzrostu wynagrodzeń odbyło się na początku marca bieżącego roku. Jednocześnie przedstawiciele KD zobowiązali się do przedstawienia na kolejnym spotkaniu konkretnych propozycji kwot wzrostu wynagrodzeń. 

Związki zawodowe podtrzymały swoje stanowisko wdrożenia podwyżek wynagrodzeń jako wzrost podstawy wynagrodzenia. Strona społeczna wyraziła zgodę na dalsze prowadzenie rozmów w sprawie wzrostu wynagrodzeń na początku marca 2023 r. – dodaje OZZPT.