Marszałek Geblewicz napisał list do prezesa PLK ws. połączeń w kierunku Gryfina

Marszałek Geblewicz napisał list do prezesa PLK ws. połączeń w kierunku Gryfina

Niedopuszczalne jest, by pociągi poranne, których czas przejazdu praktycznie dwukrotnie wydłużono z powodu objazdu, nie dojeżdżały punktualnie, lecz z blisko półgodzinnym opóźnieniem – tak było w środę rano. Setki pasażerów spóźniły się do pracy i na zajęcia w szkołach i na uczelniach – alarmuje w piśmie do prezesa PKP Polskie Linie Kolejowe Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Interwencja marszałka Olgierda Geblewicza dotyczy kryzysowej sytuacji w organizacji ruchu kolejowego. Z powodu zamknięcia mostu kolejowego w Szczecinie Podjuchach i innych prac remontowych prowadzonych w ciągu linii 273 (tzw. Nadodrzanka) realizacja połączeń z Kostrzyna i Gryfina do Szczecina jest mocno utrudniona. Wszystkie pociągi kierowane są objazdem przez Szczecin Zdroje i Szczecin Dąbie (linia nr 428). Na odcinku ok. 12 kilometrów pociągi mogą poruszać się jednym torem, co uniemożliwia jednoczesną realizację przewozów w obu kierunkach i ogranicza liczbę uruchamianych pociągów w godzinach szczytu. Trudna sytuacja jest również na odcinku Szczecin Dąbie – Szczecin Główny, gdzie w godzinach szczytu kursuje wiele pociągów regionalnych, dalekobieżnych i towarowych. Ograniczoną przepustowość linii najdotkliwiej odczuwają podróżujący pociągami regionalnymi z Gryfina i innych miejscowości na południu województwa. Po kolejnej zmianie rozkładu jazdy (25 stycznia) i redukcji liczby połączeń – pasażerowie skarżą się na związane z nią utrudnienia, w tym bardzo długi czas przejazdu i niepunktualność.

Oczekuję, że PKP PLK S.A., jako zarządca infrastruktury, stworzy warunki dla rozwiązań, które maksymalnie ograniczą negatywny wpływ obecnych okoliczności na jakość życia pasażerów. Dlatego stanowczo żądam zapewnienia bezwzględnego pierwszeństwa pociągów regionalnych zapewniających mieszkańcom Gryfina, pracującym i uczącym się w Szczecinie, codzienny dojazd i powrót w ludzkich warunkach – argumentuje marszałek Olgierd Geblewicz w piśmie do prezesa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ireneusza Merchela.

Marszałek zwraca uwagę na liczne i uzasadnione skargi pasażerów.

Podróżni słusznie oczekują, że skoro do minimum ograniczono liczbę kursujących pociągów, to przynajmniej te pociągi które pozostały, będą kursować zgodnie z zaplanowanym rozkładem jazdy i zapewnią bezpieczny dojazd do szkół i pracy. Jako Organizator przewozów w województwie zachodniopomorskim w pełni zgadzam się z naszymi mieszkańcami, zgodne zresztą z wewnętrznymi regulaminami dotyczącymi prowadzenia i priorytetyzacji ruchu pociągów prowadzonego przez PKP PLK S.A. – podkreśla marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Do korespondencji z prezesem PKP PLK załączona została petycja mieszkańców Gryfina, którzy domagają się korekt rozkładu jazdy pociągów. Wszelkie zmiany rozkładu jazdy pociągów uzależnione są od decyzji zarządcy infrastruktury.

Przesyłam do Pana wiadomości tekst petycji mieszkańców Gryfina, licząc, że podległe Panu służby, wykonując swe zadania, wsłuchają się w wyrażone w niej potrzeby pasażerów – podsumowuje marszałek Olgierd Geblewicz.

Urząd Marszałkowski jako organizator regionalnych przewozów pasażerskich w województwie zachodniopomorskim nie planował ograniczania oferty. Ograniczenia w stu procentach są związane z inwestycją realizowaną w Podjuchach.

Jesteśmy gotowi na zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów relacji Gryfino – Szczecin, przywrócenie któregoś z anulowanych połączeń czy też korekty rozkładu jazdy. Jest to jednak uzależnione od udostępnienia przepustowości linii kolejowej przez zarządcę infrastruktury kolejowej, czyli PKP PLK – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

W związku ze zmianą rozkładu jazdy w dn. 25 stycznia 2023 r. i niedogodnościami dla pasażerów – na bieżąco monitorowana jest realizacja połączeń Polregio i  rzeczywiste napełnienie pociągów.

Najbardziej oblegane połączenia w godzinach szczytu są wykonywane obecnie podwójnymi składami. Na razie nie zaobserwowano problemów z dostępnością miejsc.

Jeśli będzie dochodzić do poważnych przepełnień pociągów, będą one wzmacniane o dodatkową jednostkę – dodaje Urząd.