W 2021 r. koleją przetransportowano 26,5 mln ton ładunków intermodalnych

W 2021 r. koleją przetransportowano 26,5 mln ton ładunków intermodalnych

Rok 2021 w przewozach intermodalnych, pomimo trwającej pandemii, charakteryzował się wzrostem wszystkich parametrów w stosunku do 2020 r.

W 2021 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali 26,5 mln ton ładunków. Masa ładunków w transporcie intermodalnym wzrosła o 2,7 mln ton (zmiana o 11,6%). Praca przewozowa w ubiegłym roku wyniosła 8,2 mld tono-km i wzrosła o ok. 0,4 mld tono-km w stosunku do 2020 r. (zmiana o 4,4%).

W 2021 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali rekordową liczbę jednostek ładunkowych. Pierwszy raz w historii przewieziono ich prawie 1,8 mln sztuk. Rynek przewozów intermodalnych osiągnął poziom 1 778 tys. sztuk, z czego 1 690 tys. sztuk stanowiły kontenery. W stosunku do 2020 r. liczba przetransportowanych jednostek wzrosła o ok. 6,9%.

Udział kontenerów w ogólnej liczbie jednostek na koniec 2021 r. stanowił 95%. Podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej przewożono jednostek 20- i 40-stopowych, które stanowiły odpowiednio 33,9% i 56,7% ogólnej liczby jednostek. Liczba przewiezionych kontenerów 40-stopowych po raz pierwszy w historii przekroczyła 1 mln sztuk. Udział pozostałych kontenerów wyniósł odpowiednio: 25-stopowych – 0,1%, 30-stopowych – 1,6%, 35-stopowych – 0,03% i 45-stopowych – 2,7%. Naczepy i przyczepy samochodowe stanowiły 2,6% wykorzystywanych jednostek, a wymienne nadwozia samochodowe 1,8%. Ponadto w 2021 r. niewielki odsetek (0,001%) stanowiły samochody ciężarowe i ciągniki siodłowe z naczepami.

– Rynek przewozów intermodalnych okazał się najmniej podatny na ograniczenia wynikające z pandemii. Przewoźnicy potrafili dostosować się do zmieniających realiów rynku. Transport intermodalny regularnie rośnie z roku na rok, ale wymaga wsparcia wszystkich interesariuszy rynku. Dla nadawców i odbiorców ładunków czynnikiem wpływającym na wybór danego środka transportu są trzy podstawowe zmienne: czas, koszt i dostęp do infrastruktury załadunkowej/wyładunkowej. Te trzy czynniki są kluczowe z punktu widzenia optymalizacji łańcucha dostaw –  zauważa dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W 2021 r. udział masy przewiezionej w ramach transportu intermodalnego w masie ładunków ogółem osiągnął 10,9%. Dla porównania w 2020 r. udział ten wyniósł 10,7%, podczas gdy w 2019 r. kształtował się na poziomie 8,3%.

Udział przewoźników w rynku przewozów intermodalnych

W 2021 r. spółka PKP Cargo wykonała, podobnie jak w latach poprzednich, przewozy intermodalne na największą skalę pod względem masy i wykonanej pracy przewozowej. Udział tego przewoźnika w rynku wyniósł 30,7% wg masy i 37,4% wg pracy przewozowej.

W 2021 r. łączny udział, stanowiący ponad połowę rynku pod względem przewiezionej masy ładunków (50,8%), odnotowały: PCC Intermodal, DB Cargo Polska, Ecco Rail, LTE Polska, Eurasian Railway Carrier, Metrans, Captrain Polska.

Analizując wyniki spółek w wykonanej pracy przewozowej poza PKP Cargo, najwyższy udział w rynku dotyczył spółek: PCC Intermodal, DB Cargo Polska, Ecco Rail, LTE Polska oraz Captrain Polska. Łączny udział w rynku tych pięciu przewoźników wyniósł ok. 43%.