10 składów FLIRT czeka na naprawy P5 i modernizację

10 składów FLIRT czeka na naprawy P5 i modernizację

Koleje Mazowieckie ogłosiły postępowanie na wykonanie napraw w poziomie utrzymania P5 10 pojazdów ER75 wraz z modernizacją oraz pracami dodatkowymi.

Zakres naprawy podzielono na prace wykonywane zawsze podczas każdej naprawy w poziomie utrzymania P5 oraz uzupełnienie braków, na które zamawiający zamierza przeznaczyć dla jednego kwotę w wysokości średnio 58 tys. zł

Po wykonanej naprawie w poziomie utrzymania P5 pojazdy ER75 muszą być kompatybilne między sobą. Zamawiający wymaga aby po naprawie P5 wykonana była jazda próbna dla każdego składu na odcinku min 60 km w trakcji pojedynczej oraz min 60 km w trakcji wielokrotnej. Dopiero wykonanie obu prób z wynikiem pozytywnym jest elementem obligatoryjnym do odbioru pojazdu po naprawie.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na okres co najmniej 18 miesięcy. Spółka oczekuje wykonania naprawy pojazdu wraz z pracami dodatkowymi i modernizacją w terminie nie dłuższym niż 70 dni kalendarzowych

Wszystkie naprawy P5 mają zostać wykonane do 31 grudnia 2023 roku

Wymagania dotyczące modernizacji

Pojazdy muszą być wyposażone w system informacji pasażerskiej w technologii LED, który musi być zintegrowany z jednym z systemów SIP obecnie używanych w spółce a także w system wideo monitoringu do ciągłego i rejestrowania zdarzeń w części dla pasażerów obejmującej również przedsionki wejściowe.

Przewoźnik oczekuje także przeprowadzenia renowacji wszystkich foteli pasażerskich polegających na wymianie tkaniny dekoracyjnej siedzeń, pokrycia zagłówków oraz pianek foteli. Renowację lub wymiany na nowe obejmie także siedzenia dla pomocnika maszynisty.

Wykonawca dokona zmiany żarówek lub kompletnych reflektorów czołowych na wykonane w technologii LED szyba reflektora z dodatkową funkcją podgrzewania rozmnażania w okresie zimowym

Toalety zyskają przewijak dla niemowląt zgodny z obowiązującym TSI PRM.

Koleje Mazowieckie chcą wyposażyć pojazdy defibrylator AED.

Kryteria i składanie ofert

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1,4 mln zł. Na oferty Koleje Mazowieckie czekają do  17 maja 2022 r. do godz. 10:30

O wyborze wykonawcy zdecydują trzy kryteria: cena – waga 78 pkt, okres udzielonej gwarancji jakości na cały elektryczny zespół trakcyjny  – waga 12 pkt oraz termin wykonania naprawy w poziomie utrzymania P5 każdego elektrycznego zespołu trakcyjnego wraz z pracami dodatkowymi i modernizacją – waga 10 pkt.