Vectron PKP Cargo w nowym malowaniu

Vectron PKP Cargo w nowym malowaniu

Dotychczas wszystkie 20 lokomotyw Vectron PKP Cargo było w malaturze szaro-czerewonej. Do terminalu intermodalnego CLIP przyjechała wyjątkowa lokomotywa bo w zimienionej szaro-niebieskiej malaturze.

We wrześniu 2015 r. PKP Cargo kupiło 15 lokomotyw Vectron MS z prawem do zakupu kolejnych 5 pojazdów. Na początku 2019 r. przewoźnik zdecydował się skorzystać z tej przedłużonej opcji. Pierwsze 3 pojazdy trafiły do spółki pół roku później, natomiast kolejne 2 zostały odebrane zgodnie z umową w styczniu 2020 r.

Nowoczesne lokomotywy Vectron MS, które zakupiło PKP Cargo, dysponują mocą 6,4 MW, mają prędkość maksymalną 160 km/h i są wyposażone w system ETCS. Posiadają homologację na Polskę, Niemcy, Austrię, Czechy, Słowację, Rumunię i Węgry, przy czym pojazdy z platformy Vectron mają możliwość kursowania aż w 18 europejskich krajach.

Przypomnijmy, że obecnie trwa postępowanie na dostawę kolejnych pięciu lokomotyw systemowych. W przetargu wpłynęła jedna oferta.