Czy PKP IC uruchomi bezpośrednie połączenie z Gorzowa Wlkp. na południe Polski?

Czy PKP IC uruchomi bezpośrednie połączenie z Gorzowa Wlkp. na południe Polski?

Poseł Krystyna Sibińska zapytała Ministerstwo Infrastruktury, czy wraz z nowym rozkładem jazdy planowane są nowe kierunki połączeń dalekobieżnych z Gorzowa Wielkopolskiego. Jak czytamy w odpowiedzi ministra Bittel, PKP Intercity rozważa rozwój oferty dla tego miasta.

W połowie maja poseł Krystyna Sibińska skierowała do ministra infrastruktury interpelacje, w której poruszyła temat obecnej oferty przewozowej PKP Intercity, obejmującej cztery pary pociągów na dobę, które jak na potrzeby 120-tysięcznego Gorzowa Wlkp. wydaje się niewystarczająca.

– Brakuje zwłaszcza połączeń z południem Polski (Wrocław, Kraków, Rzeszów). Również na bazie istniejących połączeń z północą kraju (Gdynia) można rozszerzyć obsługiwaną relację o wagony bezpośredniej komunikacji w kierunku Olsztyna czy też Kołobrzegu – pisze poseł Sibińska.

Jak poinformował Andrzej Bittel wiceminister ds. kolei, w ramach prac nad rocznym rozkładem jazdy 2021/2022 analizowane są możliwości uruchomienia bezpośredniego połączenia Gorzowa Wielkopolskiego z południem Polski.

– Organizator wraz z operatorem rozważają rozwój oferty dla Gorzowa Wielkopolskiego poprzez zwiększenie liczby bezpośrednich połączeń, które oprócz dotychczasowych destynacji zapewnią dodatkową możliwość przejazdu bez przesiadek m.in. do Lublina, Torunia, Wrocławia, Krakowa, Rzeszowa oraz Przemyśla – dodaje Bittel.

Przedstawiciel Ministerstwa dodał, że konstrukcja rocznego rozkładu jazdy 2021/2022 znajduje się na etapie uzgodnień.

– Należy pamiętać, że podczas tworzenia oferty przewozowej uwzględnia się szereg czynników, takich jak: zdolność przepustowa infrastruktury kolejowej, potrzeby społeczne, różne preferencje podróżnych czy kursowanie pociągów w równych odstępach  czasowych pomiędzy miastami wojewódzkimi, a przede wszystkim limit dofinansowania przewozów międzywojewódzkich.

Dodatkowo minister Bittel wyjaśnił, że zgodnie z harmonogramem opracowania rocznego rozkładu jazdy pociągów obowiązującego od 12 grudnia 2021 r. do 10 grudnia 2022 r., spółka PKP PLK S.A. jako podmiot odpowiedzialny za opracowanie rocznego rozkładu jazdy, najpóźniej w dniu 13 września 2021 r. przekazuje powiadomienie o przydzielonych trasach pociągów.

– Jest to etap końcowy konstrukcji, w którym możliwe będzie podanie zatwierdzonych połączeń do realizacji w rocznym rozkładzie jazdy 2021/2022 – zakończył Andrzej Bittel sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.