UTK przygotował poradnik dla wnioskujących o uzyskanie autoryzacji bezpieczeństwa

UTK przygotował poradnik dla wnioskujących o uzyskanie autoryzacji bezpieczeństwa

Urząd Transportu Kolejowego opublikował przewodnik o procedurze uzyskiwania autoryzacji bezpieczeństwa objaśniający podstawowe zasady tego procesu. Opracowanie to wyjaśnia, jak wypełnić wniosek i jakie informacje powinny mu towarzyszyć. Będzie on regularnie aktualizowany, podobnie jak przewodnik dotyczący uzyskiwania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa.

Wejście w życie przepisów IV pakietu kolejowego zmieniło zasady uzyskiwania autoryzacji bezpieczeństwa. Zakres zmian w procedurze wydawania tych dokumentów  był znacznie mniejszy niż w przypadku jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa , jednak równie istotny. Nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie autoryzacji bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa wprowadziło m.in. wymagania co do zawartości wniosku, a także określiło wykaz dokumentów, jaki należy wraz z nim przedłożyć.

W przewodniku opisane zostały wszystkie aspekty procesu uzyskiwania autoryzacji bezpieczeństwa. Opracowanie to ma ułatwić wnioskodawcom stosowanie nowych przepisów w praktyce. Przewodnik będzie aktualizowany, aby uwzględnić zgłaszane problemy i wątpliwości, a także zmieniającą się rzeczywistość prawną.

Przewodnik został opracowany zgodnie z art. 18c ustawy o transporcie kolejowym. Dokument jest dostępny na stronie.