Unieważnienie przetargu na transport węgla na potrzeby TAURON Wytwarzanie

Unieważnienie przetargu na transport węgla na potrzeby TAURON Wytwarzanie

Spółka TAURON Wytwarzanie unieważniła postępowanie na wykonanie usługi transportu węgla. Złożone oferty okazały się za wysokie.

Przypomnijmy, że przedmiotem zamówienia był transport węgla w wielkości od 400 000 do 700 000 ton z bocznic Polskiej Grupy Górniczej, z kierunku portów morskich, terminala przeładunkowego i innych dostawców do następujących oddziałów:

  • TAURON Wytwarzanie – Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno,
  • TAURON Wytwarzanie – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie Elektrownia III,
  • TAURON Wytwarzanie – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie Elektrownia II,
  • TAURON Wytwarzanie – Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych,
  • TAURON Wytwarzanie – Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie,
  • TAURON Wytwarzanie – Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini.

Zamawiający, na sfinansowanie zamówienia zamierzał przeznaczyć kwotę 59 812 885,26 zł brutto.

Oferty złożyli:

  • DB Cargo Polska – 76 133 679 zł brutto
  • PKP Cargo – 75 876 363 zł brutto

Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ jak czytamy w uzasadnieniu, wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienie.