Aleksander Janiszewski o przyszłość transportu kolejowego w Polsce

Aleksander Janiszewski o przyszłość transportu kolejowego w Polsce

W ramach Debaty o konkurencyjności i rozwoju kolei w perspektywie do roku 2030 zorganizowanej przez Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego głos zabrał Aleksander Janiszewski, były Dyrektor Generalny PKP.

W ocenie Aleksandra Janiszewskiego celem polityki transportowej rządu powinno być wspieranie transportu zbiorowego, w tym szczególnie transportu kolejowego tak by część przewozów pasażerskich i towarowych wróciła na kolei.

Przemawiają za tym względy ekologiczne – ochrona środowiska oraz ograniczona możliwość transportu drogowego. Na wielu drogach kołowych zwłaszcza na drogach do metropolii widzimy stale występujące zatory – wskazuje były Dyrektor Generalny PKP.

Jak podkreśla, w interesie państwa i społeczeństwa jest wzmocnienie transportu kolejowego.

W ruchu pasażerskim widać, szczególnie w rejonach dużych miast, powrót pasażera. Gorzej przedstawia się sytuacja w przewozach towarowych – zaznacza.

Aleksander Janiszewski uważa, że inwestycje w transport kolejowy, prowadzone obecnie „nierychliwie” lub niewłaściwie czego przykładem jest latami prowadzona modernizacja E20 czy Warka – Radom gdzie „zapominano” o mocy podstacji trakcyjnych.

Z całą publikacją Aleksandra Janiszewskiego w ramach debaty o konkurencyjności i rozwoju kolei w perspektywie do roku 2030 można zapoznać się na stronie Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego.