Uczniowie z Chełma z możliwością stypendium i kariery w PLK

Uczniowie z Chełma z możliwością stypendium i kariery w PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę o współpracy z Zespołem Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie. Uczniowie kierunku technik transportu kolejowego będą mieć zapewnione praktyki zawodowe, a najlepsi comiesięczne stypendia. Po zakończeniu edukacji zyskają możliwość pracy na kolei. To 49 szkoła w Polsce kształcąca młodzież na kierunkach kolejowych, z którą współpracują PLK.

Podpisana 13 kwietnia z Zespołem Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. St. Staszica w Chełmie (woj. lubelskie) umowa o współpracy, obejmuje kształcenie przyszłych kolejarzy na kierunku technik transportu kolejowego. Uczniowie będą mieć zapewnione lekcje i praktyki zawodowe u boku wykwalifikowanych pracowników z Zakładu Linii Kolejowych w Lublinie. Za najlepsze wyniki w nauce uczniom będzie przysługiwać comiesięczne stypendium, a po ukończeniu nauki również praca w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A.

– Dobrze wykształcona kadra specjalistów na kierunkach kolejowych to gwarancja kompetentnych pracowników PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Stypendia i wsparcie dla szkół są inwestycją w wykwalifikowanych pracowników, a tym samym w nowoczesną i bezpieczną kolej.  Cieszymy się, że zainteresowanie kierunkami kolejowymi systematycznie rośnie i zwiększa się liczba szkół, które podejmują współpracę z PLK  –  powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

– Dzięki współpracy z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. możemy przygotować i wykształcić wykwalifikowanych pracowników transportu kolejowego. Nasi uczniowie będą mogli skorzystać z atrakcyjnych praktyk zawodowych, wiedzy i doświadczenia kolejarzy, którzy będą wspierać naszych absolwentów. Stypendia i możliwość stabilnej pracy w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. zachęcą do nauki zawodu – powiedziała Dorota Bekasiewicz, Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. St. Staszica w Chełmie.

Oprócz szkoły w Chełmie, w województwie lubelskim z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. współpracują dwie placówki. Są to Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie oraz Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Dęblinie. 14 najlepszych uczniów z tych szkół otrzymuje stypendia kolejowe. W lubelskich placówkach uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności na kierunkach: technik transportu kolejowego, technik budownictwa kolejowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym.

W ramach współpracy ze szkołami, pracownicy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. prowadzą w szkołach lekcje i organizują praktyki zawodowe oraz wyjścia techniczne, by przygotować uczniów do zawodu, zapoznać z kolejowymi urządzeniami oraz ze specyfiką pracy i bezpiecznego prowadzenia ruchu Szkoły otrzymują od PLK także materiały dydaktyczne. Dodatkowo na potrzeby szkolnych pracowni zawodowych PLK przekazują m.in. elementy infrastruktury kolejowej: urządzenia sterowania ruchem, szyny, rozjazdy czy semafory. Spółka angażuje się również w wydarzenia w szkołach – konkursy zawodowe, plebiscyty czy dni otwarte.

PLK inwestuje w młoda kardę

PLK podpisują umowy o współpracy ze szkołami, które kształcą przyszłych dyżurnych ruchu, automatyków sterowania ruchem oraz kolejowych specjalistów dróg i mostów. Zarządca infrastruktury wspiera edukację przyszłych kolejarzy, chcąc zyskać profesjonalnie przygotowaną kadrę i zapewnić płynne przekazywanie wiedzy oraz doświadczenia zawodowego przez długoletnich pracowników. Uczniom osiągającym najlepsze wyniki w nauce wypłacane są comiesięczne stypendia. W semestrze letnim 2020/2021 ze stypendiów kolejowych w Polsce skorzystało 243 najlepszych uczniów, a w semestrze zimowym 2021/2022 – 275. Dzięki praktykom młodzież zdobywa umiejętności i potrzebne kompetencje zawodowe, które wykorzystają w przyszłej pracy zawodowej.