Tylko w tym roku inspektorzy UTK przeprowadzili blisko 90 kontroli pociągów pasażerskich

Tylko w tym roku inspektorzy UTK przeprowadzili blisko 90 kontroli pociągów pasażerskich

Kontrole UTK są niezapowiedziane i prowadzone przed wyruszeniem w trasę lub podczas jazdy pociągu. Inspektorzy sprawdzają elementy odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz związane z komfortem podróżowania i przestrzeganiem praw pasażerów.

Szczególnie wnikliwie kontrolowane jest to, co najbardziej istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa podróżnych – między innymi stan techniczny drzwi, dostępność wyjść awaryjnych czy zapewnienie ochrony przeciwpożarowej. Ważna jest także weryfikacja zapewnienia przez przewoźników kolejowych odpowiedniego komfortu, w tym dostosowania pojemności składów do frekwencji pasażerów.

Od stycznia do czerwca 2022 roku inspektorzy UTK przeprowadzili 89 kontroli pociągów pasażerskich. W 2021 roku liczba takich kontroli wyniosła 112. W trakcie jednej kontroli sprawdzanych może być kilka pociągów. W pierwszej połowie 2022 roku zostało wydanych 20 decyzji ograniczających eksploatację pojazdu oraz 4 wyłączające pojazd z eksploatacji. Wśród najczęściej powtarzających się naruszeń znajdują się uszkodzone drzwi, awarie toalet, niedziałające tablice systemu informacji pasażerskiej, niesprawne ogrzewanie/klimatyzacja i błędy w dokumentacji.

Prawa pasażerów

W przypadku niezapewnienia odpowiedniej jakości podróży pasażerowie mogą złożyć reklamację do przewoźnika i domagać się zwrotu części ceny biletu. Jeśli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca, można skontaktować się z Urzędem Transportu Kolejowego za pomocą formularza internetowego lub wiadomości e-mail na adres [email protected]. Infolinia 22 460 40 80 dotycząca praw pasażerów jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15.

W pierwszej połowie 2022 roku do Urzędu Transportu Kolejowego wpłynęło łącznie 760 zgłoszeń od pasażerów (jedno zgłoszenie może dotyczyć kilku tematów). Głównymi tematami, których dotyczyły skargi i pytania pasażerów to: odszkodowania za opóźnienie – 267 zgłoszeń; wygoda i higiena podróży oraz jakość obsługi przez pracowników kolei – 230; kanały dystrybucji biletów – 187. W całym ubiegłym roku do UTK trafiło niemal 1 300 skarg.

Nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym można zgłosić poprzez aplikację Bezpiecznik dostępną dla telefonów z systemami Android i iOS oraz na adres [email protected].