Tylko Pesa chce wykonać P3 lokomotyw Gama Kolei Mazowieckich

Tylko Pesa chce wykonać P3 lokomotyw Gama Kolei Mazowieckich

Ponownie tylko Pesa złożyła ofertę Kolejom Mazowieckim na wykonanie dwóch przeglądów w poziomie utrzymania P3 lokomotyw elektrycznych typu 111Eb, wraz z pracami dodatkowymi i uzupełnieniem braków.

Na sfinansowanie zamówienia mazowiecki przewoźnik konsekwentnie zamierza przeznaczyć 1 768 740 zł brutto.

Jedyna ofertę złożyła Pesa Bydgoszcz z ofertą w wysokości 1 997 520 zł brutto czyli o 166 281,24 mniej niż w pierwszym postępowaniu.

Przewoźnik oczekiwał również aby przegląd  P3 wraz z pracami dodatkowymi i uzupełnieniem braków został wykonany w terminie 28 dni kalendarzowych. Zamówienie musi zostać zrealizowane do końca czerwca 2022 r.

Na wykonanie prac dodatkowych wykraczających poza stały zakres przeglądu w poziomie utrzymania P3 dwóch lokomotyw spółka przeznaczyła 100 tys. zł.