Koleje Śląskie mogą uruchomić połączenia do Wrocławia

Koleje Śląskie mogą uruchomić połączenia do Wrocławia

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przyznał Kolejom Śląskim otwarty dostęp dla pasażerskich przewozów kolejowych na trasie krajowej Katowice – Wrocław Główny – Katowice.

Koleje Śląskie uzyskały zgodę na wykonywanie nowej usługi przewozu osób w terminie od 11 grudnia 2022 r. do 10 grudnia 2027 r. Przewoźnik planuje realizować jeden kurs dziennie w obie strony w soboty, niedziele oraz w dni wolne od pracy, przez cały roczny rozkład jazdy. Spółka dopuszcza także uruchomienie dodatkowych przejazdów w dni robocze bezpośrednio graniczące z dniami wolnymi oraz świętami w celu utrzymania oferty w tzw. „długie weekendy”.

Dopuszczalne jest zatrzymywanie się pociągów Przewoźnika na następujących stacjach: Katowice, Chorzów Batory, Zabrze, Gliwice, Strzelce Opolskie, Opole Główne, Brzeg, Oława oraz Wrocław Główny.

Na trasie Katowice- Wrocław – Katowice  przejazdy realizowane maja być pociągami serii typu EN76/22WE.

Jak czytamy w decyzji, realizowanie przez śląskiego przewoźnika nowych przewozów kolejowych nie powinno skutkować likwidacją skomunikowań pociągów uruchamianych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych w transporcie kolejowym.

Do uruchomiania nowego połączenia zastrzeżeń nie miało PKP Intercity. Swoje stanowisko przedstawił natomiast Marszałek Województwa Opolskiego, który choć nie złożył wniosku o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej to zwrócił uwagę na zagrożenie, jakie może powodować uruchomienie nowego połączenia przez Koleje Śląskie na trasie Katowice – Wrocław Główny – Katowice.

– Marszałek wskazał, że odcinki linii kolejowych, które mają być wykorzystywane przez KŚ charakteryzują się dużym zagęszczeniem ruchu, co może znajdować przełożenie na realizację zadań, w związku z obowiązywaniem umowy PSC, przez Polregio – czytamy.

Wniosek o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej złożył operator umowy PSC, czyli Polregio. Spółka wskazała, że obowiązująca umowa PSC przyznaje możliwość rozszerzenia oferty pasażerskiej.

– Uruchomienie nowych kolejowych przewozów pasażerskich przez Koleje Śląskie na trasie Katowice – Wrocław Główny – Katowice może zaburzyć realizację planów Polregio – argumentował przewoźnik.

Zgromadzone przez Prezesa UTK w ramach postępowania dane pozwoliły oszacować, że uruchamianie połączeń w ramach usługi Kolei Śląskich może oddziaływać na dwie pary pociągów uruchamianych przez Polregio na odcinku Gliwice – Opole – Wrocław Gł.

Po przeanalizowaniu i ocenie dostarczonych przez Polregio informacji, Prezes UTK ocenił, że w wyniku uruchomienia nowego połączenia przez Koleje Śląskie nie wystąpi istotny negatywny wpływ na rentowność usług, które realizuje Polregio w ramach umowy PSC.

Rozkład jazdy

Stacja Przyjazd Odjazd     Przyjazd Odjazd
Katowice   07:57   Wrocław Główny   17:20
Chorzów Batory 08:02 08:03   Oława 17:37 17:38
Zabrze 08:12 08:13   Brzeg 17:47 17:48
Gliwice 08:19 08:20   Opole Główne 18:09 18:10
Strzelce Opolskie 08:49 08:50   Strzelce Opolskie 18:33 18:34
Opole Główne 09:13 09:14   Gliwice 19:01 19:02
Brzeg 09:36 09:37   Zabrze 19:08 19:09
Oława 09:44 09:45   Chorzów Batory 19:19 19:20
Wrocław Główny 10:01     Katowice 19:26