Tylko FPS Cegielski chce zmodernizować 90 wagonów PKP Intercity

Tylko FPS Cegielski chce zmodernizować 90 wagonów PKP Intercity

Spółka PKP Intercity otworzyła oferty w przetargu na wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądem na 3-cim poziomie utrzymania 90 wagonów osobowych typu 141A/111A. Jedyną ofertę złożyła spółka FPS Cegielski, która zaproponowała o ponad 90 mln zł wyższa kwotą, niż ta jaką zamierzał przeznaczyć przewoźnik.

Przewoźnik chciał aby wykonanie naprawy wraz z modernizacją wszystkich wagonów nastąpiło nie później niż w terminie 30 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, zaś wykonanie przeglądu na 3-cim poziomie  utrzymania wszystkich  wagonów powinno  nastąpić  po 18  miesiącach od  wykonania naprawy na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją.  Spółka chciała też aby czas wykonania naprawy wraz z modernizacją jednego wagonu osobowego nastąpił w terminie nie dłuższym niż 80 dni kalendarzowych. Jednak PKP Intercity wydłużyła ten okres do 100 dni.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty przewoźnik kierować się będzie trzema kryteriami: cena – waga 80 pkt, okresem gwarancji i rękojmi za wykonaną usługę – waga 10 pkt, oraz termin wykonania naprawy wraz z modernizacją jednego wagonu – waga 10 pkt.

Na realizację zamówienia PKP Intercity zamierzało przeznaczyć 424 534 500 zł brutto. Spółka H.Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych, która jedyna złożyła ofertę zaproponowała kwotę 515 752 300 zł brutto, naprawę wraz z modernizacją jednego wagonu spółka określa na 85 dni kalendarzowych dając przy tym 37 miesięcy gwarancji.