Poseł Żalek dopytuje o utworzenie LCS w Suwałkach

Poseł Żalek dopytuje o utworzenie LCS w Suwałkach

Poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister w resorcie funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek skierował do ministra transportu Andrzeja Adamczyka pytania dotyczące budowy Lokalnego Centrum Sterowania w Suwałkach, które zostało pominięte w początkowych analizach.

W ramach prowadzonych analiz wskazana została koncepcja, która nie przewiduje powstania Lokalnego Centrum Sterowania (LCS) w Suwałkach, a zakłada jedynie powstanie LCS w Ełku.

– Brak LCS w Suwałkach prowadzić może do zmarnowania potencjału, jaki ma Suwalszczyzna. Suwałki mają bowiem duże znaczenie jako węzeł przeładunkowy. W okolicach miasta znajduje się wiele przedsiębiorstw, które korzystają z usług kolei. Obsługę towarową wykorzystują lokalne kopalnie kruszyw i minerałów, producenci podkładów strunobetonowych, przedsiębiorcy z branży drzewnej, rafineria ropy – czytamy w zapytaniu posła Żalka.

Jak pisze poseł, za powstaniem LCS w Suwałkach przemawia także plan budowy stacji węzłowych – stacji Papiernia i stacji Las Suwalski. LCS w Suwałkach mógłby pozwolić na sterowanie ruchem pociągów na ważnej dla województwa podlaskiego linii nr 40 w kierunku stacji Sokółka, na trasie której leżą stacja Augustów, Jastrzębna, Dąbrowa Białostocka i Sidra. Negatywne w skutkach mogłoby być powierzenie zarządzania stacjami Raczki, Papiernia, Las Suwalski, Suwałki i Trakiszki oraz bocznicami i punktami ładunkowymi LCS w Ełku zamiast LCS w Suwałkach.

Według Jacka Żalka spowodowałoby to zbyt duże obciążenie LCS w Ełku, a do tego wystąpiłyby naturalne ograniczenia możliwości percepcyjnych dyżurnych związane z rozległością obszaru.

Jako argument za powstaniem LCS w Suwałkach poseł wymienia m.in.: zaplecze techniczne w postaci budynku biurowo-magazynowego i siedziby zawiadowców oraz wykwalifikowany personel, zapewniający prawidłową eksploatację linii kolejowej i utrzymujący infrastrukturę kolejową w odpowiednim stanie.

– Stacja Suwałki dysponuje ponadto potrzebnym wyposażeniem w postaci pojazdów kolejowych, samochodów oraz innym sprzętem technicznym. Wiele posterunków wokół Suwałk wymaga zapewnienia w razie potrzeby szybkiej reakcji na mogące się zdarzyć trudności i szczególne sytuacje kryzysowe, gdy potrzebne jest podejmowanie decyzji o udrażnianiu szlaków, a o to najlepiej zadba personel znajdujący się blisko zdarzeń – czytamy w zapytaniu.

Mimo argumentów przedstawianych przez środowiska kolejarskie koncepcja ta jest przez PKP PLK  odrzucana. W związku z tym poseł Żalek zwrócił się ministra Adamczyka z pytaniami, czy ten widzi potrzebę powstania Lokalnego Centrum Sterowania w Suwałkach. Pyta także czy minister podejmie kroki w celu budowy obiektu oraz kiedy znana będzie ostateczna decyzja w spawie ewentualnego powstania Lokalnego Centrum Sterowania w Suwałkach.

Jest to już kolejna interpelacja poselska w sprawie utworzenia LCS w Suwałkach. W połowie marca 2020 r. podobna złożył poseł Jarosław Zieliński. Odpowiedź otrzymana od ministra Andrzeja Bittela była jednak niezadowalająca dla suwalskiego ministra i ten złożył interpelację ponowną, na którą nie otrzymał odpowiedzi a jedynie informację o przedłużenie terminu odpowiedzi.