Grupa ZUE po I półroczu 2020 r. wypracowała 900 tys. zł zysku netto

Grupa ZUE po I półroczu 2020 r. wypracowała 900 tys. zł zysku netto

Spółka ZUE S.A. zanotowała w I półroczu 2020 r. przychody ze sprzedaży w  wysokości 357,8 mln zł. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 13 mln zł, a wynik EBITDA 9,1 mln zł. Na poziomie operacyjnym Spółka wypracowała 2,5 mln zł zysku, a na poziomie netto: 1,5 mln zł. Marża brutto na sprzedaży ZUE rdr wzrosła z 2,5% do 3,6%.

Skonsolidowane przychody Grupy ZUE w I półroczu 2020 roku wyniosły  382,4 mln zł. Zysk brutto na sprzedaży sięgnął 14,8 mln zł, a wynik EBITDA wyniósł 9,1 mln zł. Wynik operacyjny Grupy wyniósł 2,4 mln zł, a zysk netto: 0,9 mln zł. Marża brutto na sprzedaży Grupy ZUE rdr wzrosła z 2,8% do 3,9%.

Szybka reakcja na ograniczenia i zmiany związane z COVID-19 pozwoliła Grupie na kontynuację sprawnej realizacji kontraktów w okresie pierwszego półrocza, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa epidemicznego osób zaangażowanych w ich realizację.

Grupa ZUE utrzymuje wysoki portfel zamówień, którego wartość wynosi obecnie ok. 1,8 mld zł. Od początku 2020 Spółka pozyskała nowe kontrakty o łącznej wartości ok. 134 mln zł netto. Obecnie ma złożone najkorzystniejsze oferty w przetargach na kontrakty miejskie o łącznej wartości ok. 500 mln zł netto i w dalszym ciągu ofertuje na tym rynku. W zasięgu zainteresowania Spółki niezmiennie pozostają także kontrakty kolejowe ogłaszane w ramach Krajowego Programu Kolejowego. Startując w kolejnych przetargach w tym obszarze Spółka obserwuje obniżenie poziomu cen ofertowych. Dysponując solidnym portfelem zamówień na tym rynku, do nowych zleceń kolejowych ZUE podchodzi obecnie w sposób selektywny, biorąc pod uwagę przede wszystkim ich atrakcyjność dla Grupy.

– Od połowy marca pracujemy w nowych realiach związanych z zagrożeniem pandemią COVID-19. Wdrożone przez nas na wczesnym etapie działania ostrożnościowe pozwoliły nam utrzymać zarówno bezpieczeństwo pracowników jak i ciągłość realizacji bieżących projektów. Poprawiliśmy marżę brutto. Konsekwentnie podejmujemy działania w celu poprawy rentowności na starszych kontraktach kolejowych, które nie są przez Zamawiającego waloryzowane. Ponadto systematyczna rozbudowa portfela zamówień powoduje, że zmniejsza się w nim udział kontraktów kolejowych pozyskanych na trudnym rynku ofertowym w latach 2016-2017 – ich spora część zostanie zakończona w 2020 roku. Planując dalsze etapy prac na bieżących projektach zabezpieczyliśmy już kontrakty zarówno z podwykonawcami, jak i z dostawcami materiałów  – powiedział Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE S.A.