Wysoka oferta na dostawę pojazdów akumulatorowych dla Kolei Mazowieckich

Wysoka oferta na dostawę pojazdów akumulatorowych dla Kolei Mazowieckich

Dopiero trzecie postępowanie dało odpowiedź, czy producenci są zainteresowanie dostarczeniem Kolejom Mazowieckim elektryczno-akumulatorowych zespołów trakcyjnych. Jedyną ofertę złożył Stadler Polska.

Przypomnimy, że na początku października mazowiecki przewoźnik ogłosił trzecie postępowanie na dostawę pojazdów akumulatorowych. W ramach zamówienia podstawowego spółka oczekiwała dostawy sześciu fabrycznie nowych dwuczłonowych elektryczno-akumulatorowych zespołów trakcyjnych (EAZT) wraz z pakietem naprawczym-pozderzeniowym dla EAZT, szkoleniem osób wskazanych przez zamawiającego z zakresu obsługi EAZT oraz serwisowaniem dostarczonych pojazdów w poziomie utrzymania P1, P2, P3 od dnia dostarczenia poszczególnych pojazdów do dnia 31 grudnia 2031 r.

W ramach opcji Koleje Mazowieckie zagwarantowały sobie możliwość zakupu maksymalnie dodatkowych trzech nowych pojazdów tego samego typu oraz modelu co jednostki z zamówienia podstawowego.

Na sfinansowanie zamówienia podstawowego Koleje Mazowieckie zamierzały przeznaczyć 266 326 980,00 zł brutto, a zamówienia objętego opcją 220 173 690,00 zł brutto. Łącznie na zakup taboru i usług przewoźnik chciał przeznaczyć 486 500 670 zł brutto.

Jedyną ofertę złożył Stadler Polska, który za realizację zamówienia podstawowego oczekuje 398 328 612 zł brutto oraz 444 287 352,9 ł brutto za zamówienie objęte opcją. Łącznie oferta opiewa na kwotę 842 615 964,9 zł brutto.

Przypomnijmy, że to już trzecie postępowanie w sprawie dostawy elektryczno-akumulatorowych zespołów trakcyjnych. Pierwsze zostało unieważnione ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Drugi przetarg został unieważniony kilka dni po ogłoszeniu.