Trakcja przedstawiła szacunkowe wyniki finansowe za okres 9 miesięcy 2020 r.

Trakcja przedstawiła szacunkowe wyniki finansowe za okres 9 miesięcy 2020 r.

Trakcja zaprezentowała wstępne szacunki wyników finansowych za 9 miesięcy 2020 rok. W tym czasie spółka odnotowała 31,77 mln zł straty netto oraz 8,36 mln zł straty EBITDA przy 483,76 mln zł przychodach ze sprzedaży. 

Jak informuje Trakcja, czynnikiem, który miał istotny wpływ na poziom wyniku brutto ze sprzedaży w okresie 9 miesięcy 2020 roku było zwiększenie kosztów stałych spowodowanych wydłużeniem terminów realizacji kontraktów w związku z szeregiem czynników m.in.:

  • przedłużającym się procesem restrukturyzacji finansowej;
  • realizacją innych równoległych inwestycji infrastrukturalnych wpływających na:
    • tempo uzyskiwania decyzji administracyjnych;
    • zmiany harmonogramów projektów poprzez nakładanie się realizacji innych branż wykraczających poza zakres prac Spółki (np. sterowanie ruchem kolejowym);
    • pogorszenie dostępności materiałów w wyniku spiętrzenia prac w branży infrastrukturalnej;
  • trwającymi obostrzeniami związanymi ze stanem pandemii COVID.

 Ponadto na zaprezentowaną EBITDĘ i wynik netto miały wpływ koszty związane z procesem restrukturyzacji finansowej.

 Dla dwóch kontraktów kolejowych Trakcja kontynuuje ujmowanie przychodów do poziomu poniesionych kosztów zgodnie z MSSF 15 par. 45.

 – W wyniku przeprowadzonego cyklicznego przeglądu kontraktów zaktualizowano ich budżety pod kątem charakteru, kwot, rozkładu w czasie oraz niepewności co do przychodów oraz przepływów pieniężnych wynikających z ich realizacji. W trakcie aktualizacji budżetów została przeprowadzona analiza szans oraz zagrożeń, w ramach której zostały zidentyfikowane i uwzględnione ryzyka techniczne, realizacyjne i płynnościowe oraz związane z wydłużeniem realizacji kontraktów – podała Trakcja w komunikacie giełdowym. – W okresie 3 kwartału 2020 roku wpływ aktualizacji budżetów kontraktów na wynik brutto spółki był ujemny i wyniósł -9 554 tys. zł. – czytamy dalej.

Ostateczne wyniki finansowe spółki Trakcja zostaną opublikowane 26 listopada 2020 roku.