Koleje Małopolskie chcą wydzierżawić dwa ezt-y

Koleje Małopolskie chcą wydzierżawić dwa ezt-y

Koleje Małopolskie ogłosiły przetarg na dzierżawę dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych w okresie 1 stycznia 11 grudnia 2021 roku. Pojazdy będą eksploatowane przez przewoźnika na terenie  województwa małopolskiego oraz świętokrzyskiego.

Koleje Małopolskie wymagają aby wydzierżawione pojazdy składały się przynajmniej z trzech członów, o pojemności nie mniejszej niż 300, w tym co najmniej 150 siedzących  (dla obliczenia liczby miejsc stojących należy przyjąć wskaźnik 4 osoby/m2),  a ich prędkość eksploatacyjna pojazdów była nie mniejsza niż 120 km/h.

Napęd pojazdu musi być realizowany silnikami trakcyjnymi asynchronicznymi prądu przemiennego o łącznej mocy dla pojedynczego pojazdu min. 900 kW.

Pojazdy muszą być wyposażone w co najmniej jedną toaletę w obiegu zamkniętym, przystosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych, klimatyzację przestrzeni pasażerskiej oraz kabiny maszynisty, monitoring zewnętrzny i wewnętrzny oraz możliwość montażu co najmniej jednego automatu biletowego.

Ezt-y muszą posiadać system informacji pasażerskiej obejmujący tablice zewnętrzne boczne w technologii LED, tablice czołowe w technologii LED oraz tablice wewnętrzne w technologii LED lub LCD.

Oferty należy składać do 24 listopada 2020 r. do godz. 9.00 . Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.